Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

8 ЧАСТ

Израилтяните влизат в ханаанската земя

Израилтяните влизат в ханаанската земя

Начело с Исус Навиев израилтяните превземат ханаанската земя. Йехова назначава различни съдии да избавят народа от потисничество

ЙЕХОВА бил обещал да даде ханаанската земя на потомците на Авраам векове преди израилтяните да влязат в нея. И ето че под водачеството на Исус Навиев те били готови да завладеят Обетованата земя.

Бог решил, че ханаанците трябва да бъдат унищожени. Те били изпълнили земята с отвратителни сексуални извращения и невъздържани кръвопролития. Затова ханаанските градове, завладени от израилтяните, трябвало да бъдат унищожени напълно.

Преди обаче израилтяните да влязат в тази земя, Исус Навиев изпратил двама съгледвачи, които останали за малко в град Йерихон при една жена на име Раав. Тя приела съгледвачите в дома си и ги защитила, въпреки че знаела, че са израилтяни. Раав вярвала в Бога на израилтяните, защото била чувала за могъщите дела на Йехова в полза на своя народ. Тя накарала съгледвачите да се закълнат, че израилтяните ще пощадят нея и семейството ѝ.

След това, когато израилтяните влезли в ханаанската земя и се отправили срещу Йерихон, Йехова причинил чудодейното падане на йерихонските стени. Войниците на Исус Навиев действали бързо и унищожили града, но запазили Раав и нейното семейство. В шестгодишния поход, който последвал, Исус Навиев покорил огромни части от Обетованата земя. След това земята била разпределена сред израилевите племена.

В края на своята дългогодишна служба за Бога, Исус Навиев събрал народа и му припомнил делата, които Йехова бил извършил в миналото. Той насърчил хората да служат на Йехова. Но след като Исус Навиев и неговите другари умрели, израилтяните оставили Йехова и започнали да служат на други богове. В продължение на триста години народът не бил последователен в спазването на законите на Йехова. През това време Йехова позволявал на враговете на израилтяните, като например филистимците, да ги потискат. Когато обаче израилтяните викали към Йехова за помощ, той издигал съдии (общо дванайсет) да ги спасяват.

Времето на съдиите, за което се разказва в Книгата на Съдиите, започва с Готониил и завършва със Самсон, най–силният човек, живял някога. Във вълнуващото повествование на тази книга многократно изпъква една основна истина — послушанието към Йехова води до благословии, а непослушанието до нещастие.

Основано на Исус Навиев; Съдии; Левит 18:24, 25