Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 16 ЧАСТ

Идването на Месията

Идването на Месията

Йехова разкрива, че Исус от Назарет е обещаният Месия

ДАЛИ Йехова щял да помогне на хората да разберат кой е обещаният Месия? Да, разбира се. Това станало цели четири века, след като били завършени Еврейските писания. В град Назарет (северната част на областта Галилея) една млада жена, която се казвала Мария, получила неочаквано посещение. При нея дошъл един ангел на име Гавриил и ѝ казал, че с помощта на действената сила на Бога, или светият му дух, тя ще забременее и ще роди син, макар че била девица. Този син щял да бъде дългоочакваният Цар, който щял да управлява вечно! Това дете щяло да бъде Божият син, чийто живот Бог щял да прехвърли от небето в утробата на Мария.

Мария смирено приела тази важна задача. Мъжът, за когото била сгодена, дърводелецът Йосиф, се оженил за нея, след като Бог изпратил един ангел да му обясни защо Мария е бременна. Но как щяло да се изпълни пророчеството, че Месията ще се роди във Витлеем, след като този малък град се намирал на около сто и четирийсет километра от Назарет? (Михей 5:2)

Един римски управител издал указ за преброяване на населението и хората трябвало да се запишат в родния си град. Изглежда, че както Йосиф, така и Мария били родени във Витлеем, затова Йосиф завел бременната си жена там. (Лука 2:3) Мария родила сина си в един обикновен обор и го положила в ясли. Бог изпратил един ангел да съобщи на овчарите, които били с овцете си на един хълм, че детето, което било родено, е обещаният Месия, или Христос.

След време и други потвърдили, че Исус е обещаният Месия. Пророк Исаия бил предсказал появата на един човек, който да подготви пътя за важната дейност, която щял да извърши Месията. (Исаия 40:3) Този човек бил Йоан Кръстител. Когато видял Исус, той възкликнал: „Ето Агнето на Бога, което премахва греха на света!“ Някои от учениците на Йоан веднага последвали Исус. Един от тях казал: „Намерихме Месията.“ (Йоан 1:29, 36, 41)

Имало и още доказателства за това, че Исус бил Месията. Когато Йоан покръстил Исус, самият Йехова говорил от небето. Чрез светия си дух той назначил Исус за Месия и казал: „Това е моят любим Син, когото одобрявам!“ (Матей 3:16, 17) Най–накрая обещаният Месия се появил!

Това станало през 29 г., точно след като изминали предсказаните от Даниил 483 години. Така научаваме за едно от забележителните доказателства, че Исус е Месията, или Христос. Но какво послание известявал той, докато бил на земята?

Основано на Матей, 1–3 глава; Марко, 1 глава; Лука, 2 глава; Йоан, 1 глава.