Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Защо да изследваш Библията?

Защо да изследваш Библията?

Какво знаеш за Библията? Тя е уникална книга, най–разпространената в човешката история. Хора с всякакъв произход намират в нея утеха и надежда, както и практични съвети за ежедневния живот. Но малцина днес са запознати с тази книга. Без значение дали си религиозен, или не, може би ти е интересно да разбереш повече за съдържанието ѝ. Целта на тази брошура е да ти даде обща представа за Библията.

ПРЕДИ да вземеш Библията и да започнеш да я четеш, ще бъде добре да знаеш някои неща за нея. Наричана още „Свещеното писание“, Библията всъщност представлява сбирка от шейсет и шест книги, или части, като първата е Битие, а последната — Откровение (Апокалипсис).

Кой е авторът на Библията? Това е интересен въпрос. Всъщност Библията била писана от около четирийсет мъже за период от около 1600 години. Забележително е обаче, че тези мъже не твърдели, че са автори на Библията. Един от тях писал: „Цялото Писание е вдъхновено от Бога.“ (2 Тимотей 3:16) Друг казал: „Духът на Йехова говореше чрез мене и словото му беше на езика ми.“ (2 Царе 23:2) Следователно според онези, които записали Библията, неин Автор е Йехова Бог, Върховният владетел на вселената. От онова, което те записали, става ясно, че Бог иска да бъде близък приятел на хората.

Има и още нещо, което трябва да знаем, за да разбираме Библията. Тя има една основна тема — правото на Бога да управлява хората ще бъде реабилитирано посредством неговото небесно Царство. На страниците на тази брошура ще разбереш как тази тема минава като червена нишка през Библията — от Битие до Откровение.

Имайки предвид тези факти, сега можеш да се запознаеш с посланието на най–разпространената книга в света, Библията.

^ абз. 9 Има различни начини за посочване на датите. В тази брошура от н.е. означава „от нашата ера“, а пр.н.е. означава „преди нашата ера“. Тези обозначения са използвани често в линията на времето в долната част на всяка страница.