Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 23 ЧАСТ

Добрата новина се чува все по–надалече

Добрата новина се чува все по–надалече

Павел пътува по суша и по море, за да проповядва

СЛЕД като станал християнин, Павел усърдно известявал добрата новина за Божието Царство. Но сега онзи, който преди преследвал християните, сам понасял жестоко преследване. Неуморният апостол направил няколко проповедни обиколки и пропътувал големи разстояния, за да разпространява добрата новина за Царството, което ще изпълни първоначалното Божие намерение за човечеството.

По време на първата си проповедна обиколка, в Листра Павел излекувал един мъж, който бил куц по рождение. Хората от множествата започнали да викат, че Павел и спътникът му Варнава били богове. Двамата мъже с мъка успели да удържат тълпата, която искала да им принесе жертви. По–късно обаче същите множества, подстрекавани от враговете на Павел, го пребили с камъни и го оставили, мислейки го за мъртъв. Но Павел оцелял и след време се върнал в същия град, за да насърчи учениците.

Някои християни с юдейски произход твърдели, че християните, които не били юдеи, трябвало да се придържат към определени части на Моисеевия закон. Павел отнесъл този въпрос до апостолите и старейшините в Йерусалим. Тези мъже внимателно разгледали записаното в Писанието и под ръководството на Божия свети дух написали писма до сборовете, в които подканяли християните да се въздържат от идолопоклонство, от ядене на кръв и необезкръвено месо, както и от блудство. Тези заповеди били „необходими неща“, но спазването им не изисквало и спазване на Закона. (Деяния 15:28, 29)

При второто си проповедно пътуване Павел посетил град Берия (в днешна Гърция). Юдеите там приели въодушевено словото и всеки ден изследвали Писанието, за да се уверят, че онова, което Павел поучавал, било вярно. Но преследването от страна на враговете отново принудило Павел да отиде на друго място. Този път той отишъл в Атина. Там, пред група високообразовани граждани, той изнесъл въздействаща реч, която е образец за такт, прозрение и красноречие.

След третата си проповедна обиколка Павел се отправил към Йерусалим. Докато бил в храма, някои юдеи предизвикали вълнение в града, като се опитали да го убият. Римските войници се намесили и подложили Павел на разпит. Тъй като бил римски гражданин, той по–късно се защитил пред римския управител Феликс. Юдеите не могли да представят доказателства за обвиненията, подвигнати срещу Павел. За да не бъде предаден на юдеите от Фест, друг римски управител, Павел заявил: „Обръщам се към императора!“ Фест отговорил: „При императора ще отидеш!“ (Деяния 25:11, 12)

След това качили Павел на кораб за Италия, където щял да бъде изправен пред съда. Корабът обаче претърпял корабокрушение и Павел трябвало да прекара зимата на остров Малта. Когато най–накрая пристигнал в Рим, той живял две години в една къща, която бил наел. Макар че бил под стража, пламенният апостол продължил да споделя добрата новина за Божието Царство с всички, които го посещавали.

Основано на Деяния 11:22 — 28:31.