Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 15 ЧАСТ

Един пророк в плен получава видения за бъдещето

Един пророк в плен получава видения за бъдещето

Даниил пророкува за Божието Царство и за идването на Месията. Вавилон е превзет

ДАНИИЛ бил изключително верен на Бога младеж. Преди Йерусалим да бъде унищожен, той бил отведен в плен във Вавилон. Заедно с още някои юдеи, пленени от победеното царство Юда, Даниил имал известна свобода, макар че бил в плен. По време на дългия си живот във Вавилон той се радвал на Божието одобрение и защита, като дори бил спасен от пастта на лъвовете в една яма, а също получил видения относно далечното бъдеще. Повечето пророчества, записани от Даниил, се съсредоточават върху Месията и неговото управление.

Даниил научава кога ще дойде Месията. Бог разкрил на Даниил кога израилтяните могат да очакват появата на „Водача, Месията“ — 69 седмици от години след издаването на заповедта за възстановяването и повторното изграждане на стените на Йерусалим. Обикновената седмица се състои от седем дни, а седмицата от години — от седем години. Тази заповед била издадена много след смъртта на Даниил, през 455 г. пр.н.е. Оттогава нататък започнали да текат 69 „седмици“, или 483 години. Този период свършил през 29 г. от н.е. В следващата част на това издание ще разберем какво се случило през тази година. Даниил предсказал също, че Месията щял да бъде убит с цел да бъде изкупен грехът. (Даниил 9:24–26)

Месията щял да бъде цар в небето. В едно необикновено видение Даниил „надникнал“ в небето и видял Месията, „един като човешки син“, да отива при престола на самия Йехова, който му дал „властта, славата и царството“. Това Царство щяло да съществува вечно. Даниил научил и още една вълнуваща подробност относно месианското Царство, а именно, че Царят щял да има и съвладетели, наречени „светите служители на Всевишния“. (Даниил 7:13, 14, 27)

Царството ще унищожи всички правителства на този свят. Бог дал на Даниил способността да разтълкува един сън, който озадачил Навуходоносор, царят на Вавилон. Той видял в съня си огромно изображение, чиято глава била златна, гърдите му от сребро, коремът и бедрата му от мед, краката му от желязо, а стъпалата му — от желязо, смесено с глина. От една планина бил откъртен камък, който ударил изображението в крехките му стъпала и го строшил на прах. Даниил обяснил на царя, че отделните части на изображението представят различни световни сили, които щели да управляват в посочения ред, като първата щяла да бъде Вавилон, представен от златната глава. Даниил предсказал, че при управлението на последната политическа сила в този зъл свят Божието Царство ще се намеси, като унищожи всички правителства на този свят. Накрая то ще управлява завинаги. (Даниил, 2 глава)

Когато бил много възрастен, Даниил видял с очите си падането на Вавилон. Цар Кир превзел града точно както били предсказали пророците. Не след дълго юдеите най–после били освободени от плен. Това станало точно в края на седемдесетте години, в които според пророчествата родината им щяла да остане пуста. Под ръководството на верни управители, свещеници и пророци юдеите постепенно построили отново Йерусалим и храма на Йехова. Но какво щяло да стане, след като изминели предсказаните 483 години?

Основано на Даниил.