Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 4 ЧАСТ

Бог сключва договор с Авраам

Бог сключва договор с Авраам

Авраам вярно се подчинява на Бога и Йехова му обещава да го благослови и да му даде многобройно потомство

ИЗМИНАЛИ триста и петдесет години от Потопа в дните на Ной. Патриархът Авраам живеел в процъфтяващия град Ур (в днешен Ирак). Той проявявал изключителна вяра, но един ден тя била подложена на изпитание.

Йехова казал на Авраам да напусне родината си и да се премести в чужда страна, в Ханаан. Авраам веднага се подчинил. Той и цялото му домочадие, включително жена му Сара и племенникът му Лот, поели дългия път към ханаанската земя, където се заселили в шатри. Йехова сключил с Авраам договор, според който му обещал, че от него ще произлезе голям народ и че всички семейства на земята ще бъдат благословени заради него, а потомството му ще притежава ханаанската земя.

Авраам и Лот живеели добре, като събрали огромни стада овце и говеда. Авраам любещо предложил на Лот да избере в коя част от земята да живее. Лот избрал плодородната област около река Йордан и се заселил близо до град Содом. Жителите на този град обаче били много разпуснати в морално отношение и вършели големи грехове в очите на Йехова.

След време Йехова Бог отново уверил Авраам, че потомството му ще стане многобройно като небесните звезди. Авраам повярвал на това обещание. Но любимата му съпруга Сара нямала деца. Когато Авраам бил на деветдесет и девет години, а Сара почти на деветдесет, Бог казал на Авраам, че те ще имат син. Той изпълнил обещанието си и Сара родила син, когото нарекли Исаак. Авраам имал и други деца, но именно в родословната линия на Исаак щял да се появи Спасителят, обещан в Едемската градина.

Междувременно Лот и семейството му живеели в Содом, но праведният Лот не станал като разпуснатите жители на града. Когато решил да унищожи Содом, Йехова изпратил ангели да предупредят Лот за наближаващото бедствие. Те настоятелно подканили него и семейството му да избягат от града и да не поглеждат назад. След това Бог направил от небето да завалят огън и сяра върху Содом и съседния порочен град Гомор, като всичките им жители загинали. Лот и двете му дъщери избягали, но жена му погледнала назад, вероятно копнеейки за нещата, които била оставила в Содом. Тя заплатила за своето непослушание с живота си.

Основано на Битие 11:10 — 19:38.