Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 5 ЧАСТ

Бог благославя Авраам и семейството му

Бог благославя Авраам и семейството му

Потомците на Авраам се увеличават. Бог защитава Йосиф в Египет

ЙЕХОВА знаел, че един ден любимият му Син трябвало да страда и да умре. Пророчеството, записано в Битие 3:15, намеквало за този факт. Имало ли начин Бог да покаже колко скъпо щяла да му струва смъртта на неговия Син? В Библията четем как Бог образно показал това, като поискал от Авраам да принесе в жертва любимия си син Исаак.

Авраам притежавал много силна вяра. Спомни си, че Бог му бил обещал предсказаният Спасител, или предсказаното Потомство, да произлезе от Исаак. Авраам бил сигурен, че ако се наложи, Бог може да възкреси Исаак, затова бил готов послушно да жертва собствения си син. Но един ангел, изпратен от Бога, се появил навреме и му попречил да го направи. Бог похвалил Авраам, защото бил готов да даде онова, което му било най–скъпо и повторил обещанията, които бил изрекъл на този верен патриарх по–рано.

След време Исаак имал двама сина, Исав и Яков. За разлика от Исав, Яков ценял духовните неща и бил възнаграден за това. Бог променил името му на Израил и от неговите дванайсет сина произлезли дванайсетте племена на Израил. Как обаче това семейство се превърнало в голям народ?

Ето как се развили събитията. Повечето от синовете на Яков започнали да завиждат на по–малкия си брат Йосиф. Те го продали като роб и той бил отведен в Египет. Бог обаче благословил този верен и смел младеж. Въпреки ужасните изпитания, през които преминал той, накрая египетският владетел, фараонът, му дал голяма власт. Това станало точно навреме. Гладът в земята, в която живеел Яков, го накарал да изпрати някои от синовете си в Египет да купят храна. Оказало се, че именно Йосиф отговаря за храната там! След една трогателна среща със своите братя, които се били разкаяли за злата си постъпка, Йосиф им простил и уредил нещата така, че цялото семейство на Яков да се премести в Египет. Била им дадена възможността да живеят в много плодородна земя, където щели да се увеличават и да живеят добре. Йосиф знаел, че Бог бил наредил нещата да станат по този начин, за да изпълни своите обещания.

Възрастният Яков останал в Египет до края на живота си, заобиколен от своето увеличаващо се семейство. Преди да умре, той предсказал, че обещаното Потомство, или обещаният Спасител, щял да бъде могъщ Владетел и щял да се роди в родословната линия на Юда, синът на Яков. Години след това, преди да умре, Йосиф пророкувал, че един ден Бог ще изведе семейството на Яков от Египет.

Основано на Битие, 20–50 глава; Евреи 11:17–22.