Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Библейска линия на времето

Библейска линия на времето
 1. „В началото ...“

 2. 4026 г. пр.н.е. Сътворението на Адам

 3.  3096 г. пр.н.е. Адам умира

 4.  2370 г. пр.н.е. Начало на Потопа

 5.  2018 г. пр.н.е. Ражда се Авраам

 6. 1943 г. пр.н.е. Договорът с Авраам

 7.  1750 г. пр.н.е. Йосиф е продаден в робство

 8.  преди 1613 г. пр.н.е. Изпитанието на Йов

 9.  1513 г. пр.н.е. Излизането от Египет

 10.  1473 г. пр.н.е. Израилтяните влизат в Ханаан под водачеството на Исус Навиев

 11. 1467 г. пр.н.е. Основните битки за завладяването на Ханаан приключват

 12.  1117 г. пр.н.е. Саул е помазан за цар

 13.  1070 г. пр.н.е. Бог обещава Царство на Давид

 14. 1037 г. пр.н.е. Соломон става цар

 15. 1027 г. пр.н.е. Завършен е храмът в Йерусалим

 16. около 1020 г. пр.н.е. Песен на песните е завършена

 17.  997 г. пр.н.е. Израил е разделен на две царства

 18.  около 717 г. пр.н.е. Завършена е книгата Притчи

 19.  607 г. пр.н.е. Йерусалим е унищожен. Започва вавилонският плен

 20.  539 г. пр.н.е. Цар Кир покорява Вавилон

 21. 537 г. пр.н.е. Пленените юдеи се завръщат в Йерусалим

 22. 455 г. пр.н.е. Стените на Йерусалим са възстановени. Започват да текат 69 седмици от години

 23.  След 443 г. пр.н.е. Малахия завършва пророческата си книга

 24.  около 2 г. пр.н.е. Ражда се Исус

 25. 29 г. от н.е. Покръстването на Исус.  Исус започва да проповядва за Божието Царство

 26. 31 г. Исус избира дванайсетте си апостоли. Изнася Проповедта на планината

 27.  32 г. Исус възкресява Лазар

 28.  14 нисан 33 г. Исус е убит (месец нисан съответства на част от март и част от април)

 29. 16 нисан 33 г. Исус е възкресен

 30.  6 сиван 33 г. Петдесетница. Изливането на светия дух (месец сиван съответства на част от май и част от юни)

 31. 36 г. Корнилий става християнин

 32.  около 47–48 г. Първа проповедна обиколка на Павел

 33. около 49–52 г. Втора проповедна обиколка на Павел

 34. около 52–56 г. Трета проповедна обиколка на Павел

 35.  около 60–61 г. Павел пише някои от писмата си от затвора в Рим

 36.  преди 62 г. Яков, природеният брат на Исус, пише своето писмо

 37.  66 г. Юдеите се вдигат на бунт срещу Рим

 38. 70 г. Римляните унищожават Йерусалим и храма

 39.  около 96 г. Йоан пише книгата Откровение

 40. около 100 г. Йоан, последният от апостолите, умира