Библията — какво е нейното послание?

Какво е основното послание на Библията?

Защо да изследваш Библията?

Виж някои интересни факти за Библията — най–разпространената книга в света.

1 ЧАСТ

Създателят поставя първите хора в рай

Как Библията описва сътворението на хората? Какви заповеди дал Бог на първата човешка двойка?

2 ЧАСТ

Раят е изгубен

Какви основания за надежда дал Бог, когато поискал от Адам и Ева сметка за действията им?

3 ЧАСТ

Някои хора преживяват Потопа

Как злото се разпространило по земята? Как Ной доказал, че е верен на Бога?

4 ЧАСТ

Бог сключва договор с Авраам

Защо Авраам се преместил в Ханаан? Какъв договор сключил Йехова с него?

5 ЧАСТ

Бог благославя Авраам и семейството му

Какво показал Йехова, когато поискал Авраам да принесе в жертва Исаак? Какво предсказал Яков, преди да умре?

6 ЧАСТ

Йов остава лоялен спрямо Бога

Как книгата Йов показва, че всички разумни създания могат да допринесат за реабилитирането на Божието върховенство?

7 ЧАСТ

Бог избавя израилтяните от плен

Как Бог използвал Моисей, за да избави израилтяните от робство в Египет? Какво чествали израилтяните на празника Пасха?

8 ЧАСТ

Израилтяните влизат в ханаанската земя

Защо Бог пощадил Раав и семейството ѝ в Йерихон, когато израилтяните завладявали ханаанската земя?

9 ЧАСТ

Израилтяните искат да имат цар

Когато израилтяните поискали цар, Йехова избрал Саул. Защо после поставил Давид на негово място?

10 ЧАСТ

Мъдрото управление на цар Соломон

Как Соломон проявил мъдростта си? Какъв бил резултатът, когато се отклонил от пътищата на Йехова?

11 ЧАСТ

Боговдъхновени песни, които носят утеха и поука

Кои псалми показват как Бог помага на тези, които го обичат, и ги утешава? Какво разкрил цар Соломон в Песен на песните?

12 ЧАСТ

Божията мъдрост е най–доброто ръководство

Виж как боговдъхновените съвети в книгите Притчи и Еклисиаст могат да осигурят практично ръководство и основания за доверие в Бога.

13 ЧАСТ

Добри и лоши царе

Защо Израил бил разделен на две царства?

14 ЧАСТ

Бог говори чрез пророците

Какво послание известявали Божиите пророци? Разгледай четири теми, за които говорили.

15 ЧАСТ

Един пророк в плен получава видения за бъдещето

Какво научил Даниил за Месията и Божието Царство?

16 ЧАСТ

Идването на Месията

Как Йехова използвал ангели и Йоан Кръстител, за да разкрие, че Исус е Месията? Как Бог ясно показал, че неговият Син е Месията?

17 ЧАСТ

Исус учи другите за Божието Царство

За какво проповядвал Исус? Как показал, че управлението му ще се основава на любов и справедливост?

18 ЧАСТ

Исус върши чудеса

Какво показали чудесата на Исус за неговата власт и бъдещото му управление над земята?

19 ЧАСТ

Исус дава едно забележително пророчество

Какво е значението на знака, който Исус дал на своите апостоли?

20 ЧАСТ

Исус Христос е убит

Какво ново честване установил Исус, преди да бъде предаден и прикован на стълб?

21 ЧАСТ

Исус е жив!

Как учениците на Исус разбрали, че Бог го е възкресил?

22 ЧАСТ

Апостолите проповядват смело

Какво станало по време на Петдесетница? Как реагирали враговете, когато учениците на Исус проповядвали?

23 ЧАСТ

Добрата новина се чува все по–надалече

Какво станало, когато Павел излекувал един мъж в Листра? Как Павел отишъл в Рим?

24 ЧАСТ

Павел пише до сборовете

Какви напътствия осигурил Павел относно реда в сбора? Какво казал за обещаното потомство?

25 ЧАСТ

Напътствия относно вярата, поведението и любовта

Как християните могат да проявяват вяра? Как човек показва, че наистина обича Бога?

26 ЧАСТ

Раят е възстановен!

Как книгата Откровение завършва библейското послание?

Посланието на Библията: обобщение

Как Йехова постепенно разкрил, че Исус ще бъде Месията, който ще възстанови земния рай?

Библейска линия на времето

Виж линия на времето на библейската история от 4026 г. пр.н.е. до около 100 г. от н.е.