Отчет на Свидетелите на Йехова за служебната 2019 г.

Виж отчет за световната проповедна дейност на Свидетелите на Йехова от септември 2018 до август 2019 г.

Общ отчет за 2019 г.

Този годишен отчет показва какви усилия и средства са вложили Свидетелите на Йехова в световната си проповедна дейност.

Отчет на страните и териториите за 2019 г.

Този отчет включва броя Свидетели, покръстени, присъстващи на Възпоменанието и други.

Разгледай също

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко Свидетели на Йехова има по света?

Виж как събираме данни за броя на Свидетелите.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо Свидетелите на Йехова ходят от врата на врата?

Научи какво наредил Исус на първите си ученици.

УВОДИ ЗА ПРОПОВЕДНА СЛУЖБА

Свидетелите на Йехова — кои сме ние?

Мнозина се питат кои са Свидетелите на Йехова. Научи повече от самите тях.

ЗА НАС

Свидетелите на Йехова по света

Научи повече за международното ни братство.