Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Следи за отговорите на тези въпроси

Следи за отговорите на тези въпроси
  1. Как да проявяваме любовта си към Бога? (Втор. 13:3, 4; 1 Йоан 5:3)

  2. Защо трябва да обичаме братята си? (1 Йоан 4:11, 20, 21)

  3. Как проявяваме любов към ближния? (Лев. 19:18; Еф. 5:29)

  4. Как можем да подражаваме на Божията любов? (1 Пет. 4:8; Кол. 3:13)

  5. Какво ще ни помогне да продължаваме да възхваляваме Йехова? (Пс. 104:33; 146:2, 5)

  6. Какво означава да обичаме Йехова с цялото си сърце? (Из. 34:14; Ам. 5:15; Рим. 12:11)