Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 11 ГЛАВА

Йоан Кръстител приготвя пътя

Йоан Кръстител приготвя пътя

МАТЕЙ 3:1–12 МАРКО 1:1–8 ЛУКА 3:1–18 ЙОАН 1:6–8, 15–28

  • ЙОАН ПРОПОВЯДВА И ПОКРЪСТВА

  • МНОЗИНА СЕ ПОКРЪСТВАТ, НО НЕ ВСИЧКИ

Минали са 17 години, откакто 12–годишният Исус е бил при учителите в храма и им е задавал въпроси. Тече пролетта на 29 г. Мнозина говорят за Исусовия роднина Йоан, който проповядва из цялата околност на запад от река Йордан.

Йоан прави силно впечатление както с вида, така и с думите си. Той носи дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста и се храни със скакалци и див мед. А какво проповядва? „Разкайте се, защото небесното царство наближи!“ (Матей 3:2)

Онези, които идват да го слушат, са развълнувани от посланието му. Мнозина осъзнават, че трябва да се разкаят, тоест да променят мисленето и поведението си и да отхвърлят предишния си начин на живот. При Йоан идват хора от „Йерусалим, от цяла Юдея и от цялата околност на река Йордан“. (Матей 3:5) Много от тях наистина се разкайват и той ги покръства, като ги потапя във водите на Йордан. Защо прави това?

Йоан покръства хората в знак на искреното им разкаяние за греховете им срещу Божия договор на Закона. (Деяния 19:4) Не всички обаче са достойни. Когато някои религиозни водачи — фарисеи и садукеи — идват при него, той ги нарича „потомство на усойници“ и им казва: „Давайте плодове, подходящи за вашето разкаяние, и не си казвайте самоуверено: ‘Авраам е нашият баща.’ Защото ви казвам, че Бог може от тези камъни да направи деца на Авраам. Брадвата вече е допряла корените на дърветата, така че всяко дърво, което не дава добри плодове, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.“ (Матей 3:7–10)

Поради голямото внимание към Йоан, силните му думи и множеството покръстени, при него са изпратени свещеници и левити, за да го попитат: „Кой си ти?“

„Аз не съм Христос“ — признава той.

„Тогава кой си? Илия ли?“

„Не.“

„Да не си Пророкът?“ — продължават те, имайки предвид великия Пророк, за когото говори Моисей. (Второзаконие 18:15, 18)

„Не!“ — отвръща Йоан.

Те настояват: „Кой си ти? Кажи, за да отговорим на онези, които ни изпратиха. Какво ще кажеш за себе си?“ Тогава Йоан заявява: „Аз съм гласът на онзи, който вика в пустинята: ‘Изправете пътя пред Йехова’, както е казал пророк Исаия.“ (Йоан 1:19–23)

„Тогава защо покръстваш, щом не си Христос, Илия или Пророкът?“ — искат да знаят. Отговорът на Йоан е показателен: „Аз покръствам с вода. Сред вас обаче стои един, когото не познавате, идващият след мене.“ (Йоан 1:25–27)

Йоан признава, че приготвя пътя, като подготвя сърцата на хората да приемат предсказания Месия, който ще стане Цар. Той обяснява за него: „Онзи, който идва след мене, е по–силен от мене и аз не съм достоен да му събуя сандалите.“ (Матей 3:11) И дори казва: „Идващият след мене ме изпревари, защото съществуваше преди мене.“ (Йоан 1:15)

Затова посланието на Йоан „Разкайте се, защото небесното царство наближи!“ е напълно подходящо. (Матей 3:2) То предизвестява всички, че службата на идващия Божи цар Исус Христос скоро ще започне.