Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

139 ГЛАВА

Исус възстановява рая и извършва докрай задачата си

Исус възстановява рая и извършва докрай задачата си

1 КОРИНТЯНИ 15:24–28

  • КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ?

  • МНОЗИНА ЩЕ ЖИВЕЯТ В РАЙ НА ЗЕМЯТА

  • ИСУС ДОКАЗВА, ЧЕ Е ПЪТЯТ, ИСТИНАТА И ЖИВОТЪТ

Скоро след покръстването си Исус се сблъскал с враг, който бил решен да го накара да се провали още преди да е започнал службата си. Дяволът многократно се опитвал да изкуши Исус. След време Исус казал за този зъл противник: „Владетелят на този свят идва. Той няма власт над мене.“ (Йоан 14:30)

На апостол Йоан било разкрито във видение какво щяло да се случи с „големия змей, древната змия, онзи, който се нарича Дявол и Сатана“. Този зъл враг на човечеството щял да бъде изхвърлен от небето, „обхванат от голяма ярост, понеже знае, че му остава малко време“. (Откровение 12:9, 12) Християните имат всички основания да вярват, че живеят през този кратък период и че скоро „големият змей, древната змия“, ще бъде хвърлен в бездната и ще се намира в състояние на бездействие за 1000 години, докато Исус управлява в Божието Царство. (Откровение 20:1, 2)

Какво ще стане с нашия дом, земята, през този период? Кой ще живее тук и при какви условия? Самият Исус разкрил това. В притчата си за овцете и козите той показал какво бъдеще очаква подобните на овце праведни хора, които подкрепят братята на Исус и вършат добри дела за тях. Исус също така ясно посочил какво очаква онези, които вършат обратното и са като кози. Той казал: „Те [козите] ще понесат вечно унищожение, а праведните [овцете] ще получат вечен живот.“ (Матей 25:46)

Това ни помага да разберем думите на Исус към престъпника, който бил прикован на стълб до него. Исус не му обещал наградата, която била предвидена за верните апостоли — да станат част от Царството в небесата. Вместо това Исус дал следното уверение на разкайващия се грешник: „Казвам ти истината днес, ще бъдеш с мене в рая.“ (Лука 23:43) Така този мъж получил надеждата да живее в рая — красива, подобна на парк градина. Логично е, че в този рай ще бъдат и онези, които днес показват, че са като овце, и които „ще получат вечен живот“.

Това е в съгласие с начина, по който апостол Йоан описал какви ще бъдат условията на земята тогава: „Шатърът на Бога е при хората и Бог ще живее с тях, и те ще бъдат негов народ. И самият той ще бъде с тях, и ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

За да може да се радва на живота в рая, този престъпник ще трябва да бъде върнат към живот. И той няма да бъде единственият възкресен. Исус ясно разкрил това с думите: „Идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а онези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.“ (Йоан 5:28, 29)

Какво ще стане с верните апостоли и с ограничения брой хора, които ще бъдат с Исус в небето? Библията казва: „Те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Христос през хилядата години.“ (Откровение 20:6) Онези, които ще управляват заедно с Христос, ще са били мъже и жени на земята. Затова несъмнено ще управляват над хората със състрадание и разбиране. (Откровение 5:10)

Исус ще приложи изкупителната си жертва спрямо жителите на земята и ще премахне проклятието на наследения грях. Той и неговите съцаре ще върнат човечеството към съвършенство. Тогава хората ще се радват на живота, който Бог първоначално бил замислил за тях, когато казал на Адам и Ева да напълнят земята. Ще изчезне дори смъртта, възникнала поради греха на Адам!

Така Исус ще е постигнал всичко, което Йехова му е възложил. В края на Хилядолетното си управление Исус ще предаде Царството и съвършеното човечество на Баща си. Апостол Павел писал следното относно тази забележителна проява на смирение от страна на Исус: „Когато всичко му бъде подчинено, и сам Синът ще се подчини на онзи, който му подчини всичко, така че Бог да бъде всичко за всички.“ (1 Коринтяни 15:28)

Ясно е, че Исус има важна роля в изпълнението на славното намерение на Бога. И докато това намерение постепенно се разкрива през вечността, Исус ще продължава да отговаря на описанието, което сам дал за себе си: „Аз съм пътят, истината и животът.“ (Йоан 14:6)