Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 15 ГЛАВА

Първо чудо

Първо чудо

ЙОАН 2:1–12

  • СВАТБАТА В КАНА

  • ИСУС ПРЕВРЪЩА ВОДА ВЪВ ВИНО

На третия ден, откакто Натанаил е станал един от първите Исусови ученици, Исус и поне няколко от учениците пътуват на север към своя край, областта Галилея. Отправили са се към Кана, града на Натанаил. Кана се намира в хълмиста местност на север от Назарет, където е израснал Исус. Всички са канени на сватба там.

Майката на Исус също идва на сватбата. Като близка на роднините на младоженците, тя изглежда помага в грижата за многото гости. Затова бързо забелязва, че нещо липсва, и съобщава на Исус: „Нямат вино.“ (Йоан 2:3)

Мария всъщност му намеква да направи нещо. Използвайки идиом, който изразява несъгласие, той отвръща: „Какво общо имам аз с това, жено?“ (Йоан 2:4) Тъй като е назначен от Бога Цар, действията му трябва да са ръководени от небесния му Баща, а не от семейството или приятелите му. Тогава Мария мъдро оставя нещата в негови ръце и само казва на онези, които прислужват: „Каквото ви каже, това направете.“ (Йоан 2:5)

Там има шест каменни делви за вода, всяка от които събира над 40 л. Исус нарежда на прислужниците: „Напълнете делвите с вода.“ После им казва: „Сега налейте малко и занесете на настойника на угощението.“ (Йоан 2:7, 8)

Настойникът е впечатлен от качеството на виното, но не знае, че е направено чудодейно. Той вика младоженеца и му казва: „Всеки друг първо изважда от хубавото вино и когато хората се понапият — от по–лошото, а ти запази хубавото вино досега.“ (Йоан 2:10)

Това е първото чудо на Исус. Когато учениците му го виждат, вярата им в него е укрепена. После заедно с майка си и братята си той отива в град Капернаум на северозападния бряг на Галилейското езеро.