Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

10 УРОК

Как да разпознаеш истинската религия?

Как да разпознаеш истинската религия?

1. Само една ли е истинската религия?

„Бъдете нащрек относно лъжливите пророци“ (МАТЕЙ 7:15)

Исус говорил на последователите си само за една религия — истинската. Тя е като път, който води към вечен живот. За този път Исус казал: „Малцина са онези, които го намират.“ (Матей 7:14) Бог приема единствено поклонението, което е в съгласие с неговото истинно Слово. Всички истински Божии служители са обединени в една вяра. Прочети Йоан 4:23, 24; 14:6; Ефесяни 4:4, 5.

Гледай видеоклипа „Приема ли Бог всяка религия?

2. Какво казал Исус за лъжливите християни?

„Те заявяват пред всички, че познават Бога, но се отричат от него чрез делата си“ (ТИТ 1:16)

Исус предупредил, че лъжливи пророци ще покварят християнството. На пръв поглед те изглеждат като истински Божии служители. Църквите им претендират, че са християнски. Но можеш да прозреш какви са тези хора в действителност. Как? Единствено истинската религия създава истински християни, които се отличават със своите добри качества и дела. Прочети Матей 7:13–23.

3. Как да разпознаеш истинските Божии служители?

Обърни внимание на следните 5 белега:

  • Истинските служители на Бога уважават Библията като негово Слово. Те се стремят да живеят според принципите ѝ. Затова истинската религия се различава от религиите, чиито учения се основават на човешки идеи. (Матей 15:7–9) Истинските Божии служители живеят според това, което проповядват. Прочети Йоан 17:17; 2 Тимотей 3:16, 17.

  • Истинските последователи на Исус почитат Божието име, Йехова. Исус почитал Божието име, като го известявал на другите. Той помагал на хората да опознаят Бога и ги учел да се молят да се свети Божието име. (Матей 6:9) Коя религия в твоя район известява името на Бога? Прочети Йоан 17:26; Римляни 10:13, 14.

  • Истинските християни проповядват за Божието Царство. Бог изпратил Исус да проповядва добрата новина за Царството. Божието Царство е единствената надежда за човечеството. Исус говорил за него до самата си смърт. (Лука 4:43; 8:1; 23:42, 43) Той казал, че последователите му ще проповядват за Царството. Ако някой започне да ти говори за Божието Царство, към коя религия вероятно принадлежи? Прочети Матей 24:14.

  • Последователите на Исус не са част от този лош свят. Те не участват в политиката и социалните конфликти. (Йоан 17:16; 18:36) Освен това не възприемат лошото поведение и мислене на хората в света. Прочети Яков 4:4.

  • Истинските християни проявяват забележителна любов помежду си. От Божието Слово те се учат да уважават всички етноси. Въпреки че фалшивите религии често подкрепят ревностно войните, истинските християни не го правят. (Михей 4:1–3) Вместо това те безкористно използват времето и средствата си, за да помагат на другите и да ги насърчават. Прочети Йоан 13:34, 35; 1 Йоан 4:20.

4. Можеш ли да разпознаеш истинската религия?

Коя религия основава всичките си учения на Божието Слово, почита Божието име и известява, че Божието Царство е единствената надежда за човечеството? Кои хора проявяват любов и не подкрепят войните? Какво мислиш? Прочети 1 Йоан 3:10–12.