Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

15 УРОК

Защо да продължаваш да учиш за Бога?

Защо да продължаваш да учиш за Бога?

1. Каква полза ще имаш, ако продължиш да изучаваш Библията?

Несъмнено този преглед на основните библейски учения засили любовта ти към Йехова. Но трябва непрекъснато да подхранваш тази любов. (1 Петър 2:2) Надеждата ти за вечен живот зависи от усилията ти да продължаваш да се приближаваш до Бога, като изучаваш неговото Слово. Прочети Йоан 17:3; Юда 21.

Като научаваш повече за Бога, вярата ти ще се засилва, а тя ще ти помогне да радваш Йехова. (Евреи 11:1, 6) Вярата ще те подбуди да се разкаеш и да промениш живота си. Прочети Деяния 3:19.

2. Как познанието ти за Бога може да е от полза за другите?

Можеш да имаш специални взаимоотношения с Йехова

Естествено е да искаш да споделиш с другите онова, което научаваш — всички се радваме да съобщаваме добри новини. Като продължаваш да изучаваш Библията, ще разбереш как да я използваш, за да обясняваш вярата си в Йехова и добрата новина. Прочети Римляни 10:13–15.

Повечето хора първоначално споделят добрата новина с приятелите и роднините си. Бъди тактичен. Вместо да им казваш, че вярванията им са погрешни, им разкажи за Божиите обещания. Помни също, че често хората се впечатляват повече от вежливото ти отношение, отколкото от думите ти. Прочети 2 Тимотей 2:24, 25.

3. Колко близък можеш да си с Бога?

Като изучаваш Божието Слово, ще напредваш духовно. В крайна сметка може да имаш много специални взаимоотношения с Йехова. Можеш да станеш член на неговото семейство. Прочети 2 Коринтяни 6:18.

4. Как да продължиш да напредваш?

Ще напредваш духовно, като продължиш да изучаваш Божието Слово. (Евреи 5:13, 14) Помоли някой Свидетел на Йехова да изучава Библията с тебе с помощта на книгата „Какво в действителност учи Библията?“. Колкото повече научаваш за Божието Слово, толкова по–успешен ще е животът ти. Прочети Псалм 1:1–3; 73:27, 28.

Добрата новина е от Йехова, щастливият Бог. Можеш да се приближиш до него, като общуваш с неговите служители. (Евреи 10:24, 25) Като продължаваш да полагаш усилия да радваш Йехова, ти се стремиш към истинския живот — вечният живот. Да се приближиш до Бога, е наистина най–доброто, което можеш да направиш. Прочети 1 Тимотей 1:11; 6:19.