Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

11 УРОК

Каква е ползата от библейските принципи?

Каква е ползата от библейските принципи?

1. Защо се нуждаем от ръководство?

Как библейските принципи ни подбуждат да вземаме мерки за безопасност? (ПСАЛМ 36:9)

Нашият Създател е по–мъдър от нас. Като любещ Баща, той е загрижен за нас. Бог не възнамерявал да сме независими от него. (Йеремия 10:23) Точно както децата се нуждаят от ръководството на родителите си, така и всички ние се нуждаем от ръководството на Бога. (Исаия 48:17, 18) Библейските принципи осигуряват ръководство, което е дар от Бога. Прочети 2 Тимотей 3:16.

Божиите закони и принципи ни учат как да живеем най–добре днес и как да получим вечен живот в бъдеще. Тъй като Бог ни е създал, е редно да следваме с признателност неговото ръководство. Прочети Псалм 19:7, 11; Откровение 4:11.

2. Какво представляват библейските принципи?

Библейските принципи са основни истини. Законите, от друга страна, са предназначени за конкретни обстоятелства. (Второзаконие 22:8) Трябва да разсъждаваме, за да определим как някой принцип се отнася към дадена ситуация. (Притчи 2:10–12) Например Библията ни учи, че животът е дар от Бога. Ако се ръководим от този принцип вкъщи, на работа и докато пътуваме, ще вземаме мерки за безопасност. Прочети Деяния 17:28.

3. Кои са двете най–важни библейски заповеди?

Исус говорил за две заповеди от първостепенно значение. Първата разкрива какъв е смисълът на човешкия живот — да опознаем Бога, да го обичаме и да му служим вярно. Трябва да имаме предвид тази основна заповед във всичките си решения. (Притчи 3:6) Тези, които я вземат присърце, стават приятели на Бога, радват се на истинско щастие и ще получат вечен живот. Прочети Матей 22:36–38.

Втората заповед ни помага да имаме мирни отношения с другите. (1 Коринтяни 13:4–7) Да я спазваме, означава да се отнасяме към хората така, както Бог се отнася към тях. Прочети Матей 7:12; 22:39, 40.

4. Каква е ползата от библейските принципи?

Библейските принципи учат членовете на семейството да проявяват любов помежду си и така да са единни. (Колосяни 3:12–14) Божието Слово защитава семействата и чрез друг ръководен принцип — че бракът трябва да е траен съюз. Прочети Битие 2:24.

Следването на библейските принципи може да ни защити финансово и да ни донесе душевен мир. Например работодателите често предпочитат работници, които са честни и трудолюбиви, както ни насърчава Библията. (Притчи 10:4, 26; Евреи 13:18) Божието Слово ни учи също да се задоволяваме с най–необходимото и да ценим приятелството с Бога повече от материалните притежания. Прочети Матей 6:24, 25, 33; 1 Тимотей 6:8–10.

Библейските принципи защитават и здравето ни. (Притчи 14:30; 22:24, 25) Например, ако спазваме напътствието да отхвърляме пиянството, ще се предпазим от смъртоносни болести и злополуки. (Притчи 23:20) Йехова позволява употребата на алкохолни напитки, но само в умерени количества. (Псалм 104:15; 1 Коринтяни 6:10) Божиите принципи са ни от полза, като ни учат да внимаваме не само какво правим, но и за какво мислим. (Псалм 119:97–100) Въпреки това истинските християни не ги следват просто защото имат полза от тях, а най–вече защото искат да прославят Йехова. Прочети Матей 5:14–16.