Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

14 УРОК

Защо Бог има организация?

Защо Бог има организация?

1. Защо Бог организирал израилтяните като народ?

Бог организирал потомците на патриарха Авраам като народ и им дал закони. Той нарекъл народа „Израил“ и го направил пазител на своето слово и на истинското поклонение към Бога. (Псалм 147:19, 20) Така чрез израилтяните можели да имат полза хората от всички народи. Прочети Битие 22:18.

Бог избрал израилтяните за свои свидетели. Историята им в древността показва каква полза извличат хората, като спазват Божиите закони. (Второзаконие 4:6) Чрез израилтяните другите можели да опознаят истинския Бог. Прочети Исаия 43:10, 12.

2. Защо са организирани истинските християни?

След време израилският народ изгубил Божието благоволение и Йехова го заменил с друг народ. (Матей 21:43; 23:37, 38) В наши дни вместо израилтяните за Йехова свидетелстват истинските християни. Прочети Деяния 15:14, 17.

Исус организирал своите последователи да проповядват и да правят ученици сред всички народи. (Матей 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Днес, в последните дни на настоящия свят, тази дейност наближава своята кулминация. За първи път в историята Йехова обединява милиони хора от всички народи в поклонението към него. (Откровение 7:9, 10) Истинските християни са организирани, за да се насърчават и да си помагат взаимно. По целия свят на събранията им има една и съща програма за библейско обучение. Прочети Евреи 10:24, 25.

3. Как възникнала съвременната организация на Свидетелите на Йехова?

През 70–те години на XIX век малка група изследователи на Библията започнали да преоткриват отдавна забравени библейски истини. Те знаели, че Исус организирал християните да проповядват и затова започнали да известяват за Божието Царство по целия свят. През 1931 г. приели името Свидетели на Йехова. Прочети Деяния 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Как са организирани Свидетелите на Йехова?

През първи век за всички християнски сборове, или групи, се грижил централен ръководен орган, който признавал Исус за Глава на сбора. (Деяния 16:4, 5) Подобно на това днес Свидетелите на Йехова по целия свят следват напътствията на Ръководно тяло от опитни старейшини. То надзирава административните центрове на Свидетелите на Йехова, които се грижат за превода, печата и разпространението на материали за изучаване на Библията на над 600 езика. Така Ръководното тяло осигурява библейско насърчение и наставление на повече от 100 000 сбора по света. Във всеки сбор способни мъже служат като старейшини, или духовни пастири. Те с любов се грижат за „Божието стадо“. Прочети 1 Петър 5:2, 3.

Свидетелите на Йехова са организирани, за да проповядват добрата новина и да правят ученици. Като апостолите те посещават хората по домовете им. (Деяния 20:20) Освен това предлагат изучаване на Библията на искрените хора, които обичат истината. Но те не са просто организация, а са като семейство с любещ Баща. Те са братя и сестри, които са загрижени един за друг. (2 Солунци 1:3) Тъй като е организиран, за да радва Йехова и да помага на другите, Божият народ е най–щастливото семейство на земята. Прочети Псалм 33:12; Деяния 20:35.