Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

3 УРОК

Наистина ли добрата новина е от Бога?

Наистина ли добрата новина е от Бога?

1. Кой е Авторът на Библията?

Добрата новина, че хората ще живеят вечно на земята, е записана в Библията. (Псалм 37:29) Библията се състои от 66 по–малки книги. Бог възложил на около 40 верни мъже да ги напишат. Първите пет книги били написани от Моисей преди около 3500 години, а последната — от апостол Йоан преди повече от 1900 години. Чии мисли предали библейските писатели? Бог общувал с тези верни мъже чрез светия си дух. (2 Царе 23:2) Те записали не своите, а Божиите мисли. Следователно Авторът на Библията е Йехова. Прочети 2 Тимотей 3:16; 2 Петър 1:20, 21.

Гледай видеоклипа „Кой е Авторът на Библията?

2. Откъде да сме сигурни, че Библията е от Бога?

Знаем, че Библията е от Бога, защото предсказва бъдещето точно и подробно. Никой човек не може да направи това. (Исус Навиев 23:14) Само Всемогъщият Бог може да предвиди точно бъдещето на човечеството. Прочети Исаия 42:9; 46:10.

Логично е Библията, като книга от Бога, да е уникална и тя наистина е такава. Отпечатана е в милиарди екземпляри на стотици езици. Макар и древна, Библията е в съгласие с научните факти. Освен това нейните 40 писатели не си противоречат. * Тя носи също отпечатъка на Божията любов и все още има силата да променя живота на хората към по–добро. Всичко това убеждава милиони хора, че Библията е Божието Слово. Прочети 1 Солунци 2:13.

Гледай видеоклипа „Откъде да сме сигурни, че Библията е от Бога?

3. За какво се говори в Библията?

Основната тема на Библията е добрата новина, че Бог има чудесно намерение за човечеството. В нея се обяснява как хората изгубили привилегията да живеят в рай на земята още в началото на човешката история и как в крайна сметка раят ще бъде възстановен. Прочети Откровение 21:4, 5.

Божието Слово съдържа също закони, принципи и съвети. В него е записана и историята на Божиите отношения с хората, която разкрива качествата на Бога. Следователно Библията може да ти помогне да опознаеш Йехова. В нея се обяснява как можеш да станеш негов приятел. Прочети Псалм 19:7, 11; Яков 2:23; 4:8.

4. Как можеш да разбираш Библията?

Тази брошура ще ти помогне да разбираш Библията, като използва метода, който използвал Исус Христос. Той посочвал стих след стих и обяснявал „значението на Писанието“. Прочети Лука 24:27, 45.

Малко неща са толкова вълнуващи, колкото добрата новина от Бога. Но някои хора остават безразлични към нея, а други дори изпитват раздразнение. Не се обезсърчавай. Надеждата ти за вечен живот зависи от усилията ти да опознаеш Бога. Прочети Йоан 17:3.

 

^ абз. 3 Виж брошурата „Книга за всички хора“.