Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

4 УРОК

Кой е Исус Христос?

Кой е Исус Христос?

1. Кога започнал животът на Исус?

Кои качества направили Исус достъпен? (МАТЕЙ 11:29; МАРКО 10:13–16)

За разлика от другите хора, Исус живял в небето като духовна личност, преди да се роди на земята. (Йоан 8:23) Той бил първото творение на Бога и помагал при сътворението на всичко останало. Единствено той е създаден пряко от Йехова и затова подходящо е наречен „единороден“ Син на Бога. (Йоан 1:14) Исус действал като Говорител на Бога, поради което е наречен и „Словото“. Прочети Притчи 8:22, 23, 30; Колосяни 1:15, 16.

2. Защо Исус дошъл на земята?

Бог изпратил своя Син на земята, като прехвърлил живота му в утробата на юдейска девица на име Мария. Така той нямал човешки баща. (Лука 1:30–35) Исус дошъл на земята: 1) за да учи хората на истината за Бога, 2) да ни остави пример как да вършим Божията воля при трудни обстоятелства и 3) да даде съвършения си живот като „откуп“. Прочети Матей 20:28.

3. Защо се нуждаем от откуп?

Откуп е цената, която се плаща, за да се освободи човек от смъртна заплаха. (Изход 21:29, 30) Смъртта и старостта не били част от Божието намерение за хората. Откъде знаем? Бог казал на първия човек Адам, че ако извърши това, което Библията нарича „грях“, ще умре. Следователно ако не беше съгрешил, Адам никога нямаше да умре. (Битие 2:16, 17; 5:5) Според Библията смъртта „влязла“ в света, тоест в човешкия род, чрез Адам. Той предал на всичките си потомци греха и наказанието за него — смъртта. Нуждаем се от откуп, за да се освободим от смъртното наказание, което сме наследили от Адам. Прочети Римляни 5:12; 6:23.

Кой може да плати откупа, за да ни освободи от смъртта? Когато умираме, ние плащаме само за своите грехове. Никой несъвършен човек не може да плати за греховете на другите. Прочети Псалм 49:7–9.

4. Защо Исус умрял?

За разлика от нас, Исус бил съвършен. Затова не било необходимо да умира за греховете си — той нямал грехове. Вместо това Исус умрял за греховете на другите. Бог проявил голяма любов към хората, като изпратил Сина си да умре за нас. Исус също проявил любов към нас, като се подчинил на Баща си и дал живота си за греховете ни. Прочети Йоан 3:16; Римляни 5:18, 19.

Гледай видеоклипа „Защо Исус умрял?

5. Какво прави Исус днес?

Когато бил на земята, Исус лекувал болните, възкресявал мъртвите и помагал на страдащите. Така той показал какво ще направи в бъдеще за всички послушни хора. (Матей 15:30, 31; Йоан 5:28) След като Исус умрял, Бог го възкресил като духовна личност. (1 Петър 3:18) Тогава Исус седнал отдясно на Бога и чакал той да му даде власт да царува над земята. (Евреи 10:12, 13) Днес Исус управлява като Цар в небето и последователите му известяват тази добра новина по целия свят. Прочети Даниил 7:13, 14; Матей 24:14.

Скоро Исус ще използва царската си власт, за да премахне страданията и онези, които ги причиняват. Всички, които вярват в него и му се подчиняват, ще живеят в рай на земята. Прочети Псалм 37:9–11.