Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

7 УРОК

Какво представлява Божието Царство?

Какво представлява Божието Царство?

1. Какво представлява Божието Царство?

Защо Исус е идеалният Цар? (МАРКО 1:40–42)

Божието Царство е небесно правителство. То ще замени всички други правителства и ще се погрижи Божията воля да бъде изпълнена както на небето, така и на земята. Новината за Божието Царство е добра. Скоро то ще удовлетвори нуждата на хората от добро управление и ще обедини всички на земята. Прочети Даниил 2:44; Матей 6:9, 10; 24:14.

Всяко царство си има цар. Йехова е назначил своя Син Исус Христос за Цар на Божието Царство. Прочети Откровение 11:15.

Гледай видеоклипа „Какво представлява Божието Царство?

2. Защо Исус е идеалният Цар?

Божият син е идеалният Цар, защото е добър и справедлив. (Матей 11:28–30) Освен това той е достатъчно силен да помогне на хората, понеже ще управлява от небето над цялата земя. След възкресението си той се възкачил на небето, където седнал отдясно на Йехова и чакал. (Евреи 10:12, 13) Накрая Бог му дал власт да управлява. Прочети Даниил 7:13, 14.

3. Кой ще управлява с Исус?

Заедно с Исус в небето ще управляват хора, наречени „свети служители“. (Даниил 7:27) Първите, избрани да бъдат такива служители, били верните апостоли на Исус. И до днес Йехова продължава да избира верни мъже и жени, които да управляват в небето. Подобно на Исус те възкръсват с духовно тяло. Прочети Йоан 14:1–3; 1 Коринтяни 15:42–44.

Колко души отиват на небето? Исус ги нарекъл „малко стадо“. (Лука 12:32) Окончателният им брой ще бъде 144 000. Те ще управляват с Исус над земята. Прочети Откровение 14:1.

4. Какво станало, когато Исус започнал да управлява?

Божието Царство започнало да управлява през 1914 г. * Първото нещо, което Исус направил като Цар, било да изхвърли Сатана и демоните му на земята. Сатана се разярил и започнал да причинява проблеми по цялата земя. (Откровение 12:7–10, 12) Оттогава насам страданията на хората многократно са се увеличили. Войните, гладът, епидемиите и земетресенията са „знак“, че скоро Царството ще се заеме със земните дела. Прочети Лука 21:7, 10, 11, 31.

5. Какво ще направи Божието Царство?

Чрез световна проповедна дейност Божието Царство вече обединява голямо множество хора от всички народи. Милиони кротки хора стават поданици на Исус. Божието Царство ще ги защити при унищожението на този лош свят. Затова всички, които искат да извлекат полза от Божието Царство, трябва да се учат да са послушни на Исус. Прочети Откровение 7:9, 14, 16, 17.

За период от 1000 години Царството ще осъществи първоначалното намерение на Бога за хората. Цялата земя ще стане рай. Накрая Исус ще върне Царството на Баща си. (1 Коринтяни 15:24–26) На кого би могъл да разкажеш за Божието Царство? Прочети Псалм 37:10, 11, 29.

 

^ абз. 6 За повече подробности как библейските пророчества сочат към 1914 г. виж стр. 215–218 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.