Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

8 УРОК

Защо Бог допуска злото и страданията?

Защо Бог допуска злото и страданията?

1. Как се е появило злото?

Бог е позволил на хората да управляват достатъчно дълго, за да стане ясно, че не могат да разрешат проблемите си

Злото се появило на земята, когато Сатана Дяволът изрекъл първата лъжа. В началото Сатана бил съвършен ангел, но „не устоял в истината“. (Йоан 8:44) Той пожелал поклонението, което по право се полага единствено на Бога. Излъгал първата жена Ева и я убедил да послуша него, а не Йехова. Адам също като Ева не послушал Бога. Неговото решение довело до страдания и смърт. Прочети Битие 3:1–6, 19.

Когато подтикнал Ева да не се подчини на Бога, Сатана започнал бунт срещу върховната власт на Йехова. Повечето хора се присъединяват към него и отхвърлят Бога като Владетел. Така Дяволът е станал „владетелят на този свят“. Прочети Йоан 14:30; 1 Йоан 5:19.

2. Имало ли недостатък в Божието творение?

Всички дела на Бога са съвършени. Бог създал хората и ангелите със способността да му се подчиняват съвършено. (Второзаконие 32:4, 5) Той ни дарил със свободата да избираме дали да вършим добро, или зло. Тази свобода ни дава възможност да покажем любовта си към Бога. Прочети Яков 1:13–15; 1 Йоан 5:3.

3. Защо Бог още допуска страданията?

За известен период Йехова търпи бунта срещу неговото управление. Защо? За да стане ясно, че независимостта от него не е от полза за хората. (Еклисиаст 7:29; 8:9) След 6000 години човешка история фактите са красноречиви. Човешките владетели не са успели да премахнат войните, престъпността, несправедливостта или болестите. Прочети Йеремия 10:23; Римляни 9:17.

За разлика от човешкото управление, Божието носи полза на онези, които го приемат. (Исаия 48:17, 18) Скоро Йехова ще премахне всички земни правителства. На земята ще живеят само хора, които са избрали да бъдат управлявани от Бога. (Исаия 11:9) Прочети Даниил 2:44.

Гледай видеоклипа „Защо Бог допуска страданията?

4. Каква възможност ни дава Божието търпение?

Сатана заявил, че никой не би служил безкористно на Йехова. Искаш ли да опровергаеш тази лъжа? Можеш да го направиш! Божието търпение дава възможност на всеки от нас да покаже дали иска да бъде управляван от Бога, или от хората. Ще покажем своя избор с начина си на живот. Прочети Йов 1:8–12; Притчи 27:11.

5. Как да покажем, че избираме Божието управление?

Решенията ни показват дали избираме Йехова за свой Владетел

Ще покажем, че избираме Божието управление, като намерим истинската религия и живеем в съгласие с ученията ѝ, основани на Библията. (Йоан 4:23) Ще отхвърлим управлението на Сатана, като подобно на Исус не участваме в политиката и във войните. Прочети Йоан 17:14.

Сатана използва властта си да тласка хората към неморалност и други пороци. Когато отхвърляме такова поведение, някои приятели и роднини може да ни се присмиват или противопоставят. (1 Петър 4:3, 4) Затова трябва да вземем решение. Ще се събираме ли с хората, които обичат Бога? Ще спазваме ли Божиите мъдри и любещи закони? Ако го правим, ще докажем, че Сатана излъгал, като казал, че никой няма да остане верен на Бога при трудни обстоятелства. Прочети 1 Коринтяни 6:9, 10; 15:33.

Божията любов към хората е гаранция, че злото и страданията ще изчезнат. Тези, които показват, че вярват в това, ще живеят вечно на земята. Прочети Йоан 3:16.