Добра новина от Бога!

Каква е добрата новина от Бога? Защо можем да и се доверим? Тази брошура дава отговор на често срещаните Библейски въпроси.

Каква полза ще извлечеш от това издание

Тази брошура ще ти помогне да разбереш какво учи самата Библия. Научи как да намираш посочените стихове в своята Библия.

1 УРОК

Каква е добрата новина?

Научи каква е добрата новина от Бога, защо е толкова важна днес и какво трябва да направиш.

2 УРОК

Кой е Бог?

Бог има ли име и загрижен ли е за нас?

3 УРОК

Наистина ли добрата новина е от Бога?

Откъде да сме сигурни, че записаното в Библията е от Бога?

4 УРОК

Кой е Исус Христос?

Научи защо умрял Исус, какво представлява откупът и какво прави Исус днес.

5 УРОК

Какво е Божието намерение за земята?

Библията обяснява защо Бог създал земята, кога ще изчезнат страданията и какво ще стане в бъдеще със земята и с онези, които живеят на нея.

6 УРОК

Каква надежда има за мъртвите?

Какво става с нас, когато умрем? Ще видим ли отново починалите си близки?

7 УРОК

Какво представлява Божието Царство?

Какво ще направи Божието Царство и кой е неговият Цар?

8 УРОК

Защо Бог допуска злото и страданията?

Как се е появило злото и защо Бог още го допуска? Ще изчезнат ли някога страданията?

9 УРОК

Как да имаш щастливо семейство?

Йехова, щастливият Бог, иска семействата също да бъдат щастливи. Виж какви практични съвети дава Библията на съпрузите, съпругите, родителите и децата.

10 УРОК

Как да разпознаеш истинската религия?

Само една ли е истинската религия? Виж пет белега на истинската религия.

11 УРОК

Каква е ползата от библейските принципи?

Исус обяснил защо се нуждаем от ръководство и кои са двете най–важни библейски заповеди.

12 УРОК

Как да се приближиш до Бога?

Научи дали Бог слуша всички молитви, как трябва да се молим и какво още можем да правим, за да се приближим до Бога.

13 УРОК

Каква е добрата новина във връзка с религията?

Ще дойде ли време, когато всички хора ще се покланят на единствения истински Бог?

14 УРОК

Защо Бог има организация?

Библията казва защо и как са организирани истинските християни.

15 УРОК

Защо да продължаваш да учиш за Бога?

Как познанието ти за Бога и за неговото Слово може да е от полза за другите? Колко близък можеш да си с Бога?