Да даваме пълно свидетелство за Божието Царство

Това издание разглежда основаването на християнския сбор през първи век и връзката му с нас днес.

Карти

Карта на т.нар. Свети земи и мисионерските пътувания на апостол Павел.

Писмо от Ръководното тяло

Защо можем да сме уверени, че Бог ще ни подкрепя, докато продължаваме „да даваме пълно свидетелство“ за Божието Царство?

1 ГЛАВА

„Отидете и правете ученици“

Исус предсказал, че посланието за Царството ще бъде проповядвано сред всичките народи. Как се изпълнява това?

2 ГЛАВА

„Ще бъдете свидетели за мене“

Как Исус подготвил апостолите си да бъдат начело на проповедната дейност?

3 ГЛАВА

„Те се изпълниха със свети дух“

Каква роля изиграл Божият свети дух в основаването на християнския сбор?

4 ГЛАВА

„Неучени и обикновени хора“

Апостолите проявяват смелост и Йехова ги благославя.

5 ГЛАВА

„Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога“

Апостолите заели твърда позиция, с която оставили пример за всички истински християни.

6 ГЛАВА

Стефан — „изпълнен с милост и сила“

Какво научаваме от смелото свидетелство на Стефан пред юдейския върховен съд?

7 ГЛАВА

Известявайки „добрата новина за Исус“

Филип дава добър пример като проповедник.

8 ГЛАВА

За сбора „настъпи мирно време“

Яростният преследвач Савел става пламенен проповедник.

9 ГЛАВА

„Бог не проявява пристрастие“

Добрата новина достига до необрязаните езичници.

10 ГЛАВА

„Словото на Йехова растеше“

Петър е освободен от затвора и преследването не спира разпространението на добрата новина.

11 ГЛАВА

Изпълнени „с радост и със свети дух“

Павел дава добър пример с отношението си към враждебни хора, които отхвърлят посланието му.

12 ГЛАВА

„Говореха смело от името на Йехова“

Павел и Варнава проявяват смирение, постоянство и гъвкавост.

13 ГЛАВА

„Възникнаха големи несъгласия“

Въпросът за обрязването е отнесен до ръководното тяло.

14 ГЛАВА

„Единодушно“ решение

Научи как ръководното тяло взело решение за обрязването и как това решение обединило сборовете.

15 ГЛАВА

„Укрепваше сборовете“

Пътуващите служители помагат на сборовете да укрепнат във вярата.

16 ГЛАВА

„Ела в Македония“

Мисионерите приемат задача и издържат на преследването с радост, което им носи благословии.

17 ГЛАВА

„Разискваше с тях върху Писанието“

Павел дава пълно свидетелство на юдеите в Солун и Берия.

18 ГЛАВА

„Да търсят Бога ... и наистина да го намерят“

Какви възможности за проповядване се отварят пред Павел, когато намира допирни точки със слушателите си?

19 ГЛАВА

„Говори и недей да мълчиш!“

Какво можем да научим от дейността на Павел в Коринт и как това ще ни помогне да даваме пълно свидетелство за Божието Царство?

20 ГЛАВА

Словото „растеше и побеждаваше“ въпреки противопоставянето

Научи как Аполос и Павел допринасят за разпространението на добрата новина.

21 ГЛАВА

„Чист от кръвта на всички хора“

Павел е пламенен в службата и дава съвети на старейшините.

22 ГЛАВА

„Нека бъде волята на Йехова!“

Решен да изпълни Божията воля, Павел отива в Йерусалим.

23 ГЛАВА

„Чуйте ... какво ще ви кажа в своя защита“

Павел защитава истината пред разгневена тълпа и Синедриона.

24 ГЛАВА

„Бъди смел!“

Разкрит е заговор срещу Павел и апостолът се защитава пред управителя Феликс.

25 ГЛАВА

„Обръщам се към императора!“

Павел оставя пример в защитаването на добрата новина.

26 ГЛАВА

„Нито една душа от вас няма да се изгуби“

Павел претърпява корабокрушение и проявява силна вяра и любов към хората.

27 ГЛАВА

„Даваше пълно свидетелство“

Павел е затворник в Рим, но продължава да проповядва.

28 ГЛАВА

„До най-отдалечените краища на земята“

Свидетелите на Йехова продължават дейността, започната от последователите на Исус Христос през първи век.

Илюстрации и снимки

Списък с основните илюстрации в това издание.