Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

1 ЧАСТ

„Ще потърся изгубените“

„Ще потърся изгубените“

Докато си е похапвала на пасището, една овца се е отделила от другите, без да усети, и сега не вижда нито стадото, нито пастира. Скоро ще се стъмни. Загубена в долината, в която бродят хищници, тя е беззащитна. Изведнъж обаче чува познат глас — гласът на пастира, който тича към нея, вдига я, завива я в гънките на дрехата си и я отнася вкъщи.

ЙЕХОВА многократно описва себе си като такъв пастир. В своето Слово той ни уверява: „Самият аз ще потърся овцете си и ще се погрижа за тях.“ (Езекиил 34:11, 12)

„Ще се погрижа за овцете си“

Кои са овцете на Йехова? Накратко казано, това са хората, които го обичат и му се покланят. В Библията пише: „Нека се поклоним, нека се преклоним, нека коленичим пред Йехова, нашият Творец! Защото той е нашият Бог, а ние сме народът на пасището му и овцете, които ръката му води.“ (Псалм 95:6, 7) Подобно на овце, които вървят след пастира си, поклонниците на Йехова с готовност следват своя Пастир. Правят ли грешки? Да. Понякога Божиите служители са като „разпръснати“, „изгубени“ и „заблудени“ овце. (Езекиил 34:12; Матей 15:24; 1 Петър 2:25) Но дори когато човек се отдалечи от Божието стадо, Йехова не го изоставя сякаш вече няма надежда за него.

Чувстваш ли, че Йехова е все още твоят Пастир? Как той показва, че е Пастир днес? Разгледай три начина:

Храни ни духовно. „Ще ги паса на добри пасища — казва Йехова. — Ще почиват в добра кошара и ще пасат на тучни пасища.“ (Езекиил 34:14) Бог не престава да ни дава освежаващо разнообразие от навременна духовна храна. Сещаш ли се за статия, доклад или филм, които са отговорили на молитвата ти за помощ? Нима това не те е убедило, че Йехова се грижи за тебе?

Защитава ни и ни подкрепя. Йехова обещава: „Ще върна разпръснатите, ще превържа ранените и ще укрепя болните.“ (Езекиил 34:16) Бог укрепва отслабналите или обзетите от тревога. Превързва овцете си, като им помага да се възстановят, ако са били наранени — може би дори от свои събратя. Връща при себе си онези, които са се отдалечили и вероятно се борят с отрицателни чувства.

Чувства се отговорен за нас. „Ще се погрижа за овцете си. Ще ги избавя от всички места, където са се разпръснали — казва Йехова. — Ще потърся изгубените.“ (Езекиил 34:12, 16) За Йехова изгубената овца не е изгубена кауза. Бог знае, когато някоя овца липсва, търси я и се радва, като я намери. (Матей 18:12–14) Та нали той нарича истинските си поклонници „овце мои, овце на пасището ми“! (Езекиил 34:31) Ти си една от тези овце.

За Йехова изгубената овца не е изгубена кауза. Той се радва, когато я намери

„Дай ни нови дни като онези, които бяха преди!“

Защо Йехова те търси и те кани да се върнеш при него? Защото иска да си щастлив. Той обещава, че овцете му ще имат „обилни дъждове на благословия“. (Езекиил 34:26) Това не е празно обещание, както вече лично си видял.

Спомни си времето, когато учеше за Йехова. Как се почувства например, когато за първи път чу вълнуващите истини за Божието име и намерението на Бога за хората? Помниш ли колко освежаващо беше да си заедно със събратята си на християнските конгреси? А когато успееше да споделиш добрата новина с някого, който наистина проявява интерес, не се ли прибираше вкъщи щастлив и удовлетворен?

Можеш отново да имаш тези радости. Божиите служители в миналото се молили: „Върни ни при себе си, Йехова, и ние с готовност ще се върнем! Дай ни нови дни като онези, които бяха преди!“ (Плачът на Йеремия 5:21) Бог отговорил на тази молитва и неговият народ започнал отново да му служи с подновена радост. (Неемия 8:17) Йехова ще направи същото и за тебе.

Но може би ти се струва, че да се върнеш при Йехова, не е толкова лесно. Разгледай някои предизвикателства и как можеш да ги преодолееш.