Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

4 ЧАСТ

Чувство за вина: „Очисти ме от греха ми“

Чувство за вина: „Очисти ме от греха ми“

„Новата ми работа подобри стандарта на живот на семейството ми, но ме въвлече във всякакви нередни дейности. Започнах да празнувам празници, да участвам в политически мероприятия и дори да ходя на църква. Бях неактивна като Свидетелка на Йехова 40 години. Колкото повече време минаваше, толкова повече си мислех, че не заслужавам Йехова да ми прости. Самата аз не можех да си простя. В крайна сметка знаех истината, преди да се отклоня от правия път.“ (Марта)

ЧУВСТВОТО за вина може да е огромно бреме. „Моите прегрешения надвишиха главата ми — писал цар Давид, — като голям товар те са твърде тежки за мене.“ (Псалм 38:4) Някои християни изпитват „голяма тъга“ и са убедени, че Йехова никога няма да им прости. (2 Коринтяни 2:7) Така ли е? Дори да си извършил сериозни грехове, наистина ли си толкова далече от Йехова, че той да не ти прости? Не!

„Нека да поправим отношенията помежду си“

Йехова не изоставя съгрешилите, които се разкайват. Той дори иска да им помогне! В притчата за блудния син Исус го сравнил с любещ баща, чийто син изоставил семейството си и започнал да води разпуснат живот. След време обаче той решил да се върне вкъщи. Библията казва: „Още докато [синът] беше далече, баща му го видя и го съжали, затича се и го прегърна и целуна нежно.“ (Лука 15:11–20) Може би искаш да се приближиш до Йехова, но смяташ, че си далече от него. Като бащата в Исусовата притча Йехова изпитва нежно състрадание към тебе. Той много иска да се върнеш при него.

Но може би смяташ, че греховете ти са твърде сериозни или многобройни, за да получиш прошка от Йехова. Виж неговата покана, записана в Исаия 1:18: „‘Елате сега, нека да поправим отношенията помежду си — казва Йехова. — Ако греховете ви са като аленочервено платно, ще станат бели като сняг.’“ Да, Йехова е готов да прости дори грехове, които изглеждат неизличими като аленочервено върху бяла дреха.

Йехова не иска да продължаваш да се измъчваш от чувство за вина. Как тогава можеш да изпиташ облекчението да имаш Божията прошка и чиста съвест? Обърни внимание на две неща, които направил цар Давид. Първо, той казал: „Ще призная своите простъпки пред Йехова.“ (Псалм 32:5) Помни, че Йехова вече те е поканил да се обърнеш към него в молитва и „да поправите отношенията си“. Приеми тази покана. Признай греховете си пред Йехова и сподели чувствата си с него. Въз основа на личния си опит Давид уверено се молил: „Очисти ме от греха ми! ... Съкрушеното и разбито сърце, Боже, ти няма да презреш.“ (Псалм 51:2, 17)

Второ, Давид приел помощ от назначения Божи представител, пророк Натан. (2 Царе 12:13) Днес Йехова е осигурил старейшини в сбора, които са подготвени да помогнат на съгрешилите да възстановят приятелството си с него. Когато се обърнеш към тях, те ще използват Библията и ще отправят искрени молитви, за да утешат сърцето ти, да премахнат или намалят отрицателните ти чувства и да ти помогнат да се излекуваш духовно. (Яков 5:14–16)

Йехова иска да изпиташ облекчение, като имаш чиста съвест

„Щастлив е онзи, чието провинение е простено“

Вярно е, че може да ти изглежда изключително трудно да признаеш греховете си пред Йехова Бог и да говориш със старейшините. Очевидно Давид се чувствал по същия начин. Известно време той „мълчал“ и не разкривал греховете си. (Псалм 32:3) След това обаче осъзнал предимствата да ги признае и да се поправи.

Една от най–големите ползи била, че възвърнал радостта си. Той писал: „Щастлив е онзи, чието провинение е простено и чийто грях е покрит“, или опростен. (Псалм 32:1) Освен това се молил: „О, Йехова, отвори устните ми и устата ми ще разгласява твоята възхвала!“ (Псалм 51:15) Освободен от чувството за вина и благодарен за Божията прошка, Давид бил подбуден да говори на другите за Йехова.

Йехова иска да изпиташ облекчение, като имаш чиста съвест. Иска също да говориш на другите за него и неговото намерение не с чувство за вина, а искрено и с голяма радост. (Псалм 65:1–4) Помни поканата му греховете ти „да бъдат заличени и от лицето на Йехова да дойдат освежителни времена“. (Деяния 3:19)

Точно това се случило с Марта. Тя разказва: „Синът ми постоянно ми изпращаше „Стражева кула“ и „Пробудете се!“. Малко по малко започнах отново да опознавам Йехова. Най–трудно ми беше да поискам прошка за всичките си грехове. Но в крайна сметка се обърнах към Бога в молитва и го помолих да ми прости. Не е за вярване, че изминаха 40 години, докато се върна при Йехова. Аз съм живо доказателство, че дори след много години човек може да получи втори шанс да служи на Бога и да се върне в неговата любов.“