Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Писмо от Ръководното тяло

Писмо от Ръководното тяло

Скъпи брате, скъпа сестро,

Както знаеш, Библията до голяма степен е книга, в която се говори за хора. Много от тях били верни мъже и жени, които имали проблеми като нашите. Те били „като всички нас“. (Яков 5:17) Някои били обзети от безпокойство и тревога. Други били силно наранени от членове на семейството си или от свои събратя. Трети били измъчвани от чувство за вина заради собствените си грешки.

Дали те изоставили напълно Йехова? Не. Мнозина били като псалмиста, който се молил: „Лутах се като изгубена овца. Потърси служителя си, защото не забравих твоите заповеди!“ (Псалм 119:176) Познати ли са ти тези чувства?

Йехова не забравя поклонниците си, които се отделят от неговото „стадо“. Напротив, той им протяга ръка — често чрез духовните им братя и сестри. Помисли например как помогнал на служителя си Йов, който преживял много нещастия, включително финансови загуби, смъртта на близки хора и сериозен здравословен проблем. На всичкото отгоре тези, които трябвало да го подкрепят, го наранявали с думите си. Въпреки това Йов не обърнал гръб на Йехова, макар че за известно време се отклонил от правилната посока в мисленето си. (Йов 1:22; 2:10) Как Йехова му помогнал да възвърне равновесието си?

Един от начините бил чрез неговия събрат Елиу. Когато Йов споделил тревогите си, Елиу го изслушал и бил подбуден да говори. Какво му казал? Критикувал ли го и опитал ли се да го вразуми, като събуди в него чувство за вина или срам? Смятал ли се за нещо повече от него? Съвсем не! Подбуден от Божия дух, Елиу казал: „Пред истинския Бог аз съм такъв, какъвто си и ти, аз също съм направен от глина.“ След това уверил Йов: „В мене няма нищо страшно, което да те ужаси, нито някакво бреме, което да те натовари.“ (Йов 33:6, 7) Вместо да обременява още повече Йов, Елиу любещо му дал съвета и насърчението, от които той се нуждаел.

Подготвихме тази брошура по същия начин. Първо слушахме, като разгледахме внимателно обстоятелствата и чувствата на някои, които се бяха отделили от сбора. (Притчи 18:13) След това се съсредоточихме върху записаното в Библията, изследвайки задълбочено как Йехова е помагал на служителите си в миналото, когато са били в подобна ситуация. Накрая обединихме библейските разкази със съвременните случки, за да подготвим тази брошура. Сърдечно те каним да я прочетеш внимателно. И искаме да те уверим, че много те обичаме!

Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова