Върни се при Йехова

Йехова търси изгубените си овце и те кани да се върнеш при него.

Писмо от Ръководното тяло

Това писмо от Ръководното тяло е призив към Божиите служители, които са се отделили от „стадото“.

1 ЧАСТ

„Ще потърся изгубените“

Дали за Бог изгубената овца е изгубена кауза?

2 ЧАСТ

Безпокойство: „Притискани сме от всички страни“

Ако се чувстваш обезсърчен, понеже не си в състояние да правиш за Йехова толкова, колкото си правил преди, прочети какво може да ти помогне.

3 ЧАСТ

Наранени чувства: Когато имаме „причина за оплакване“

Три библейски принципа ще ти помогнат да се справиш, когато твой събрат се е отнесъл зле с тебе.

4 ЧАСТ

Чувство за вина: „Очисти ме от греха ми“

Как можеш да изпиташ облекчението да имаш Божията прошка и чиста съвест?

5 ЧАСТ

Върнете се „при пастира и надзорника на душите си“

Ако искам да се върна при Йехова, откъде да започна? Как ще ме посрещне сборът?

Заключение

Спомняш ли си понякога за хубавото време, което си прекарвал с народа на Йехова?