Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 11 УРОК

Защо посещаваме големи конгреси?

Защо посещаваме големи конгреси?

Мексико

Германия

Ботсвана

Никарагуа

Италия

Защо по лицата на тези хора е изписана такава радост? Те присъстват на един от нашите конгреси. Подобно на Божиите служители в миналото, на които било заповядано да се събират три пъти в годината, ние се радваме да се събираме заедно в по–големи групи. (Второзаконие 16:16) Това става три пъти всяка година: по време на два еднодневни окръжни конгреса и един тридневен регионален конгрес. Каква полза извличаме от тези събирания?

Укрепват християнското ни братство. Точно както израилтяните се радвали да прославят Йехова „сред събраните множества“, ние също се радваме да му се покланяме заедно по време на тези специални събития. (Псалм 26:12; 111:1) Освен това те ни дават възможност да се събираме и да общуваме със Свидетели на Йехова от други сборове и дори от други страни. По време на обедната почивка се храним заедно на мястото на конгреса, което допринася за приятелската атмосфера на тези духовни събития. (Деяния 2:42) На тях изпитваме в пълна степен любовта, която обединява „цялото братство“ по света. (1 Петър 2:17)

Помагат ни да напредваме духовно. Освен това израилтяните извличали полза, тъй като ‘разбирали думите’, които им били разяснявани. (Неемия 8:8, 12) Подобно на тях ние ценим библейското обучение, което получаваме на нашите конгреси. Тяхната програма е основана на определена библейска тема. Чрез интересни доклади, симпозиуми и пресъздаване на случки научаваме как да вършим Божията воля в живота си. Насърчаваме се, когато чуваме преживяванията на онези, които успешно се справят с предизвикателството да живеят като християни в днешните трудни времена. На регионалните конгреси драмите с костюми правят различни библейски събития да оживеят пред нас и ни учат на ценни уроци. На всеки конгрес биват покръствани онези, които искат да символизират отдаването си на Бога.

  • Защо конгресите са радостни събития?

  • Каква полза може да имаш от посещаването на конгрес?