Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Следи за отговорите на тези въпроси

Следи за отговорите на тези въпроси
  1. 1. Как показваме, че чакаме Йехова? (Пс. 130:5, 6)

  2. 2. Как можем да чакаме Йехова във време на трудности? (Авак. 2:3, 4; 2 Тим. 4:2; Лука 2:36-38)

  3. 3. Как да използваме времето си мъдро, докато чакаме деня на Йехова? (2 Пет. 3:11-13)

  4. 4. Защо можем с увереност да чакаме Йехова, когато се сблъскваме с изпитания? (Пс. 62:1, 2, 8, 10; 68:6; 130:2-4)

  5. 5. Какво трябва да правим, за да получим наградата за праведните? (Пс. 58:11)

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

CA-copgm24-BL