Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Следи за отговорите на тези въпроси

Следи за отговорите на тези въпроси
  1. 1. Какъв ще е резултатът, ако проявяваме вяра? (Йоан 3:16)

  2. 2. Как можем да подражаваме на вярата на Исаак и Ревека, на Естир и на Тимотей? (Екл. 4:11, 12; Пс. 119:46; 2 Тим. 1:5)

  3. 3. Какво ще ни подбуди да проповядваме въпреки трудностите? (2 Кор. 4:13)

  4. 4. Как можем да живеем всеки ден „според онова, в което вярваме“? (2 Кор. 5:7)

  5. 5. Как Йехова ще ни познава? (2 Тим. 2:19; Як. 4:6; 2 Кор. 13:5)