Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

„Вярвайте в Бога“

„Вярвайте в Бога“

ЙОАН 14:1

СУТРИН

 • 9:30 Музика

 • 9:40 Песен № 118 и молитва

 • 9:50 Вярвайте! Как и защо?

 • 10:05 Симпозиум: Подражавайте на тези, които проявявали вяра

  • • Исаак и Ревека

  • • Естир

  • • Тимотей

 • 11:05 Песен № 60 и съобщения

 • 11:15 Вярваме, затова говорим

 • 11:30 Отдаване и покръстване

 • 12:00 Песен № 52

СЛЕДОБЕД

 • 13:10 Музика

 • 13:20 Песен № 9 и молитва

 • 13:30 Публичен библейски доклад: Вярвайте в Бога, който „не може да лъже“

 • 14:00 Изучаване на „Стражева кула“

 • 14:30 Песен № 54 и съобщения

 • 14:40 Симпозиум: Живейте всеки ден „според онова, в което вярвате“

  • • „Никога не се безпокойте“

  • • „Използвайте добре времето“

  • • Не бъдете „част от света“

 • 15:40 „Йехова познава онези, които му принадлежат“

 • 16:15 Песен № 7 и молитва