Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 4–А

Важни събития от живота на Исус на земята — събития, предхождащи службата на Исус

Важни събития от живота на Исус на земята — събития, предхождащи службата на Исус

Четирите евангелия в хронологичен ред

Към следващите таблици има карти, на които са означени пътуванията и проповедните обиколки на Исус. Стрелките не показват точния маршрут, а само посоката.

Събития, предхождащи службата на Исус

ВРЕМЕ

МЯСТО

СЪБИТИЕ

МАТЕЙ

МАРКО

ЛУКА

ЙОАН

3 г. пр.н.е.

Йерусалим, храмът

Ангел Гавриил предсказва на Захария раждането на Йоан Кръстител

   

1:5–25

 

ок. 2 г. пр.н.е.

Назарет; Юдея

Ангел Гавриил предсказва на Мария раждането на Исус; тя посещава своята роднина Елисавета

   

1:26–56

 

2 г. пр.н.е.

планинската област на Юдея

Йоан Кръстител се ражда и му дават име; Захария пророкува; по–късно Йоан е в пустинята

   

1:57–80

 

2 г. пр.н.е., ок. 1 окт.

Витлеем

Исус се ражда; „Словото стана плът“

1:1–25

 

2:1–7

1:1–5, 9–14

край Витлеем; Витлеем

Ангел съобщава добрата новина на пастирите; ангели възхваляват Бога; пастирите посещават новороденото

   

2:8–20

 

Витлеем; Йерусалим

Исус е обрязан (на 8–ия ден); родителите му го представят в храма (след 40–ия ден)

   

2:21–38

 

1 г. пр.н.е. или 1 г. от н.е.

Йерусалим; Витлеем; Египет; Назарет

Идват астролози; семейството бяга в Египет; Ирод избива момченцата; семейството се връща от Египет и се установява в Назарет

2:1–23

 

2:39, 40

 

12 г., Пасхата

Йерусалим

Дванайсетгодишният Исус задава въпроси на учителите в храма

   

2:41–50

 
 

Назарет

Връща се в Назарет; подчинява се на родителите си; учи дърводелство; Мария отглежда още четирима синове, а също и дъщери (Мт 13:55, 56; Мр 6:3)

   

2:51, 52

 

29 г., пролетта

пустинята, река Йордан

Йоан Кръстител започва службата си

3:1–12

1:1–8

3:1–18

1:6–8, 15–28