Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Кой е Авторът на Библията?

Кой е Авторът на Библията?

Щом хора са писали Библията, защо тогава тя е наречена „словото на Бога“? (1 Солунци 2:13) Как Бог предавал мислите си на тези хора?