4 Царе 9:1-37

9  Пророк Елисей повика един от пророческите синове*+ и му каза: „Подготви се*,+ вземи в ръка този съд+ с масло за помазване и отиди в Рамот–галаад.+  Като стигнеш там, потърси Йеху,+ синът на Йосафат, син на Намеси. Отиди при него, вдигни го измежду братята му и го заведи в най–скритата стая.+  После вземи съда с маслото, излей го върху главата му+ и кажи: ‘Това казва Йехова: „Помазвам+ те за цар+ над Израил!“’ След това отвори вратата и бягай, без да чакаш.“  И слугата на пророка отиде в Рамот–галаад.  Когато дойде там, военачалниците седяха заедно. И той каза: „Военачалнико, трябва да ти кажа нещо!“+ А Йеху попита: „На кого от всички нас?“ Той отговори: „На тебе, военачалнико.“  Тогава Йеху стана и влезе в къщата, а той изля маслото върху главата му и му каза: „Това казва Йехова, Богът на Израил: ‘Помазвам те за цар+ над народа на Йехова,+ над Израил.  Ти ще погубиш дома на Ахав, твоят господар, понеже ще отмъстя+ на Йезавел за кръвта на своите служители, пророците, и за кръвта на всички служители на Йехова.+  Целият дом на Ахав ще загине и аз ще унищожа от дома на Ахав+ всекиго от мъжки пол*,+ дори безпомощния и безполезния+ в Израил.  И ще постъпя с дома на Ахав по същия начин, по който постъпих с дома на Йеровоам,+ синът на Нават, и с дома на Вааса,+ синът на Ахия. 10  А относно Йезавел — кучетата ще я изядат+ в йезраелското поле, без да има кой да я погребе.’“ Тогава той отвори вратата и побягна.+ 11  Щом Йеху излезе при служителите на господаря си, те го попитаха: „Наред ли е всичко?+ За какво дойде този луд+ при тебе?“ А той им отговори: „Вие познавате този човек и знаете какво говори.“ 12  Но те казаха: „Не е вярно. Хайде, кажи ни.“ Тогава Йеху каза: „Той ми говореше това и това и ми каза: ‘Това казва Йехова: „Помазвам те за цар над Израил.“’“+ 13  И всеки от тях бързо взе дрехата си+ и я постла пред него на непокритите стъпала. После надуха рога+ и казаха: „Йеху стана цар!“+ 14  И Йеху,+ синът на Йосафат, син на Намеси,+ скрои заговор+ против Йорам. А дотогава Йорам заедно с целия Израил пазеше Рамот–галаад+ от сирийския цар Азаил.+ 15  После цар Йорам+ се върна в Йезраел,+ за да се лекува от раните, които му нанесоха сирийците, когато воюваше против Азаил, царят на Сирия.+ Тогава Йеху каза: „Ако е по волята на душата ви,+ нека никой не излиза от града, за да не отиде в Йезраел и да извести това.“ 16  И Йеху се качи на колесницата и отиде в Йезраел, защото Йорам лежеше там. И Охозия,+ царят на Юда, беше дошъл да види Йорам. 17  И като видя как се приближават множеството хора на Йеху, стражът,+ който стоеше на кулата+ в Йезраел,+ каза: „Виждам множество хора, които се приближават.“ А Йорам каза: „Вземи един конник и го изпрати да ги пресрещне, за да ги попита дали идват с мир.“+ 18  И конникът отиде да пресрещне Йеху и каза: „Царят пита дали идвате с мир.“ Но Йеху отговори: „Какво общо имаш ти с мира?+ Тръгни след мене!“ И стражът+ извести: „Пратеникът стигна до тях, но не се връща.“ 19  Тогава той изпрати втори конник, който, като стигна до тях, каза: „Царят пита дали идвате с мир.“ Но Йеху отговори: „Какво общо имаш ти с мира?+ Тръгни след мене!“ 20  И стражът отново извести: „Той стигна до тях, но не се връща. А карането прилича на карането на Йеху,+ внукът на Намеси,+ защото кара като луд.“+ 21  Тогава Йорам нареди: „Впрегнете конете!“+ И бойната му колесница беше впрегната. И Йорам, царят на Израил, и Охозия,+ царят на Юда, тръгнаха, всеки в своята бойна колесница. И като тръгнаха към Йеху, го срещнаха в нивата на йезраелеца Навутей.+ 22  И като видя Йеху, Йорам попита: „С мир ли идваш, Йеху?“ Но той отговори: „Как може да има мир,+ докато продължават блудствата на майка ти Йезавел+ и нейните многобройни магии?“+ 23  Тогава Йорам обърна колесницата, за да бяга, и извика към Охозия: „Измама,+ Охозия!“ 24  А Йеху взе лък в ръката си+ и улучи Йорам между плещите, така че стрелата мина през сърцето му, и той падна в своята колесница.+ 25  И Йеху каза на помощника си+ Видкар: „Вдигни го и го хвърли в нивата на йезраелеца Навутей.+ Спомни си как двамата с тебе карахме колесници с впрегнати коне след баща му Ахав, когато сам Йехова заяви+ против него: 26  ‘„Вчера видях кръвта+ на Навутей и кръвта на синовете му+ — казва Йехова. — И аз ще ти отплатя+ за това в тази нива“ — казва Йехова.’ Затова сега го вдигни и го хвърли в тази нива, според словото на Йехова.“+ 27  Като видя какво стана, Охозия,+ царят на Юда, побягна по пътя, който води към къщата в градината.+ (По–късно Йеху тръгна да го преследва и каза: „Убийте и него!“ И го раниха, докато беше в колесницата на път за Гур, който е до Ивлеам.+ Но той успя да избяга в Магедон,+ където накрая умря.+ 28  После служителите му го откараха с колесница в Йерусалим и го погребаха в неговия гроб при прадедите му в Давидовия град.+ 29  А Охозия+ беше станал цар над Юда в единайсетата година от царуването на Йорам,+ синът на Ахав.) 30  И Йеху дойде в Йезраел.+ Като чу за това, Йезавел+ разкраси+ очите си с черна боя и разхубави главата си,+ и погледна през прозореца.+ 31  И когато Йеху влизаше през градската порта, тя каза: „Добре ли е Зимрий,+ убиецът на господаря си?“ 32  Тогава той вдигна очи към прозореца и попита: „Кой е с мене? Кой?“+ И веднага двама–трима придворни служители+ погледнаха към него. 33  А той каза: „Хвърлете я долу!“+ И те я хвърлиха, а кръвта ѝ изпръска стената, както и конете. И конете я прегазиха.+ 34  После той влезе, яде и пи, и каза: „Погрижете се за тази проклета+ жена и я погребете, защото беше царска дъщеря.“+ 35  Но когато отидоха да я погребат, не намериха нищо от нея освен черепа, стъпалата и дланите на ръцете.+ 36  И като се върнаха, съобщиха за това на Йеху. Тогава той каза: „Така се изпълни словото на Йехова, което той изрече чрез+ тесвиеца Илия, неговият служител: ‘В йезраелското поле кучетата ще изядат тялото на Йезавел.+ 37  И трупът на Йезавел ще бъде като тор+ върху йезраелското поле, та да не могат да кажат: „Това е Йезавел.“’“+

Бележки под линия

Буквално: „Препаши се през слабините“.
Виж 3Ца 20:35, бел. под линия.
Буквално: „от онези, които уринират срещу стена“.