4 Царе 25:1-30

25  В деветата+ година от царуването на Седекия, в десетия месец, на десетия+ ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор+ дойде+ против Йерусалим с цялата си войска, разположи се на стан пред града и изгради обсадна стена около него.+  И градът беше под обсада до единайсетата година от царуването на Седекия.  На деветия+ ден от четвъртия месец, когато градът беше поразен от много голям глад+ и народът на земята нямаше хляб,+  в градската стена беше направен пробив.+ И през нощта всички воини побягнаха през портата между двойната стена, която беше до царската градина,+ докато халдейците+ бяха около града. И царят тръгна+ към Арава.+  Но халдейската войска+ започна да преследва царя и го настигна+ в пустинната равнина край Йерихон,+ а цялата негова войска се разбяга и го остави.  Тогава хванаха царя+ и го отведоха при вавилонския цар в Ривла,+ за да бъде съден.  И убиха синовете на Седекия пред очите му.+ А самия Седекия царят ослепи,+ после го окова в медни окови+ и го отведе във Вавилон.+  В петия месец, на седмия ден от месеца — в деветнайсетата+ година от царуването на Навуходоносор, царят на Вавилон, — в Йерусалим дойде+ Навузардан,+ главният телохранител, който служеше на вавилонския цар.  Той опожари дома на Йехова,+ царския дворец+ и всички къщи в Йерусалим.+ И изгори къщите на всички знатни хора.+ 10  И цялата халдейска войска, която дойде с главния телохранител, събори стените, ограждащи Йерусалим.+ 11  А останалите от народа,+ които още бяха в града, и онези, които бяха избягали при вавилонския цар, както и останалото население, Навузардан, главният телохранител, отведе в изгнание.+ 12  И някои от бедните хора+ от тази земя главният телохранител остави да работят като лозари и като принудителни работници.+ 13  И медните стълбове+ в дома на Йехова, а също и количките+ и медното море,+ които бяха в дома на Йехова, халдейците строшиха на парчета и отнесоха медта във Вавилон.+ 14  Те взеха и кофите, лопатите, гасителите, чашите и всички медни принадлежности,+ които бяха използвани за служба. 15  И главният телохранител взе пепелниците и купите, които бяха от чисто злато+ и от чисто сребро.+ 16  А медта от двата стълба, от морето и от количките — от всички тези предмети, които Соломон беше направил за дома на Йехова — беше толкова много, че не можеше да се определи теглото ѝ.+ 17  Всеки стълб беше с височина осемнайсет лакътя+ и върху всеки стълб имаше меден капител+ с височина три лакътя. И мрежата и наровете+ около капитела бяха от мед. Такъв беше и вторият стълб с мрежата. 18  Освен това главният телохранител отведе главния свещеник Сараия,+ втория свещеник Софония+ и трима вратари,+ 19  и от града отведе един придворен служител, който надзираваше воините, петима души от онези, които имаха достъп до царя и които бяха в града, също секретаря на военачалника, който свикваше народа* за войската, и шейсет души от народа, които бяха в града.+ 20  И Навузардан,+ главният телохранител, ги взе със себе си+ и ги отведе при вавилонския цар в Ривла.+ 21  И вавилонският цар ги уби,+ погуби ги в Ривла, в ематската земя.+ Така Юда отиде от своята земя в изгнание.+ 22  Навуходоносор, царят на Вавилон, постави Годолия,+ синът на Ахикам,+ син на Сафан,+ да бъде над народа,+ който остави в юдейската земя. 23  И когато чуха, че вавилонският цар поставил над народа Годолия, всички военачалници+ и хората им дойдоха при Годолия в Масфа.+ Дойдоха Исмаил, синът на Натания, Йоанан, синът на Кария, Сараия, синът на нетофатеца Танумет, и Яазания, синът на един маахатец — те и хората им. 24  Тогава Годолия се закле+ пред тях и пред хората им, като каза: „Не се страхувайте да служите на халдейците. Останете в земята и служете на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.“+ 25  А в седмия+ месец дойде Исмаил,+ синът на Натания, син на Елисама, от царския род, заедно с още десет мъже и те нападнаха Годолия+ и го убиха. Убиха също и юдеите и халдейците, които бяха с него в Масфа.+ 26  След това целият народ, от малък до голям, заедно с военачалниците станаха и отидоха в Египет,+ защото ги обзе страх от халдейците.+ 27  В трийсет и седмата година от изгнанието на юдейския цар Йоахин,+ в дванайсетия месец, на двайсет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евил–меродах+ — в годината, когато стана цар — прояви благоволение към Йоахин*,+ царят на Юда, и го освободи от затвора. 28  И му говореше доброжелателно и постави престола му по–високо от престолите на другите царе, които бяха при него във Вавилон.+ 29  И Йоахин съблече затворническите си дрехи+ и се хранеше на неговата трапеза+ през всичките дни на живота си. 30  И всеки ден получаваше храна от царя, колкото му беше нужно,+ през всичките дни на живота си.

Бележки под линия

Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“.
Буквално: „издигна главата на Йоахин“.