4 Царе 18:1-37

18  В третата година от царуването на израилския цар Осия,+ синът на Ила, Езекия,+ синът на юдейския цар Ахаз,+ стана цар.  Той беше на двайсет и пет години, когато стана цар, и царува в Йерусалим двайсет и девет години. Майка му се казваше Ави* и беше дъщеря на Захария.+  Той вършеше онова, което е правилно в очите на Йехова,+ и във всичко постъпваше както Давид, неговият прародител.+  Премахна свещените височини,+ разруши свещените стълбове,+ отсече обредния стълб*+ и строши медната змия,+ която беше направил Моисей,+ понеже дори до онези дни синовете на Израил принасяха жертвен дим пред нея.+ И тя беше наричана Нехущан.*+  Той се уповаваше на Йехова, Богът на Израил,+ и сред всички царе на Юда нямаше друг като него+ — нито след него, нито преди него.+  И следваше отблизо Йехова+ и не отстъпи от него, като спазваше заповедите, които Йехова беше дал на Моисей.+  Йехова беше с него,+ и във всичко, което правеше, Езекия постъпваше разумно.+ Той въстана против царя на Асирия и не му служеше вече.+  Освен това разби филистимците+ чак до Газа+ и околностите ѝ, от стражевата кула+ до укрепения град.  В четвъртата година от царуването на Езекия, която е седмата година от царуването на израилския цар Осия,+ синът на Ила, асирийският цар Салманасар+ дойде против Самария и я обсади.+ 10  И в края на третата година от обсадата Самария беше превзета.+ Това стана в шестата година от царуването на Езекия, която е деветата година от царуването на израилския цар Осия.+ 11  След това асирийският цар+ отведе израилтяните в изгнание+ в Асирия и ги засели в Халах,+ в Хавор+ при река Гозан и в градовете на мидийците,+ 12  защото те не слушаха+ гласа на Йехова, техният Бог, но нарушаваха неговия договор+ — всичко онова, което беше заповядал Моисей,+ служителят на Йехова.+ Те не слушаха това, нито го изпълняваха. 13  В четиринайсетата година от царуването на Езекия, асирийският+ цар Сенахирим+ дойде против всички укрепени градове на Юда и ги превзе. 14  Тогава Езекия, царят на Юда, изпрати до царя на Асирия в Лахис известие: „Съгреших! Оттегли се от мене. И аз ще ти дам всичко, каквото поискаш от мене.“+ И асирийският цар поиска от Езекия, царят на Юда, триста таланта сребро+ и трийсет таланта злато. 15  И Езекия предаде всичкото сребро, което се намираше в дома на Йехова+ и в съкровищницата на царския дворец.+ 16  По това време Езекия свали вратите на храма на Йехова+ със страничните стълбове, които той, царят на Юда, беше обковал със злато,+ и даде златото от тях на асирийския цар. 17  И царят на Асирия+ изпрати тартана*,+ рапсариса* и рапсака*+ с голяма войска от Лахис+ при цар Езекия в Йерусалим. И те станаха и отидоха в Йерусалим. Като стигнаха там, застанаха при водопровода+ от горния водоем,+ на пътя към нивата на перача.+ 18  И извикаха царя, но при тях дойдоха управителят на двореца Елиаким,+ синът на Хелкия, секретарят Шевна+ и летописецът Йоах, синът на Асаф. 19  И рапсакът+ им каза: „Предайте на Езекия: ‘Това казва великият цар,+ царят на Асирия: „Каква е тази надежда, на която се уповаваш?+ 20  Казваш: ‘Притежавам способност+ и сила да воювам.’ Но това са само празни приказки. На кого се уповаваш, че си се разбунтувал+ срещу мене? 21  Ето, уповаваш се на подкрепата на тази счупена тръстика+ Египет,+ която ще промуши дланта на онзи, който се подпре на нея. Такъв е фараонът,+ царят на Египет, за всички, които се уповават на него. 22  И ако ми кажете ‘Ние се уповаваме на Йехова,+ нашият Бог’,+ нима Езекия+ не премахна именно неговите свещени височини+ и олтари, като каза на Юда и Йерусалим ‘Пред този олтар ще се покланяте в Йерусалим’?“’+ 23  Хайде, направи облог+ с моя господар, царят на Асирия: нека ти дам две хиляди коня и да видим дали ще можеш да намериш ездачи за тях.+ 24  Как тогава ще успееш да отблъснеш дори един управител измежду най–незначителните служители на моя господар,+ щом се уповаваш на колесниците+ и конниците на Египет?+ 25  И нима без одобрението на Йехова съм тръгнал да опустоша това място? Лично Йехова ми каза:+ ‘Тръгни против тази земя и я опустоши.’“ 26  Тогава Елиаким,+ синът на Хелкия, Шевна+ и Йоах+ казаха на рапсака:+ „Молим те, говори със служителите си на сирийски език*,+ защото го разбираме! Недей да говориш с нас на езика на юдеите+ пред хората, които са на стената!“ 27  Но рапсакът им каза: „Нима господарят ми ме изпрати да кажа тези думи на вашия господар и на вас? Не ме ли изпрати при хората, които стоят на стената и които заедно с вас ще ядат изпражненията си+ и ще пият урината си?“+ 28  И рапсакът, стоейки на видно място, започна да вика със силен глас на езика на юдеите:+ „Чуйте думите на великия цар,+ царят на Асирия! 29  Това казва царят: ‘Не позволявайте на Езекия да ви измами, защото той не може да ви избави от моята ръка!+ 30  Не слушайте Езекия, който ви убеждава да се уповавате на Йехова,+ като казва: „Йехова несъмнено ще ни избави+ и този град няма да бъде предаден в ръцете на асирийския цар.“+ 31  Не слушайте Езекия, защото царят на Асирия казва: „Предайте се и елате при мене! И нека всеки яде от своята лоза и от своята смокиня+ и нека пие вода от своя кладенец*,+ 32  докато не дойда и не ви отведа в земя като вашата,+ земя, богата на зърно и младо вино, земя, богата на хляб+ и лозя,+ земя с маслини и мед!+ Така ще останете живи и няма да умрете. И не слушайте Езекия, защото той само ви примамва с думите ‘Йехова ще ни избави’!+ 33  Дали боговете на другите народи избавиха+ земите си от ръката на асирийския цар?+ 34  Къде са боговете на Емат+ и на Арпад?+ Къде са боговете на Сефаруим,+ Ена+ и Ава?+ Нима те избавиха Самария от моята ръка?+ 35  Кой от боговете на тези земи избави земята си от моята ръка,+ та сега Йехова да избави Йерусалим от ръката ми?“’“+ 36  А хората мълчаха+ и не му отговориха+ нито дума, защото царят беше заповядал: „Не му отговаряйте!“+ 37  След това управителят на двореца Елиаким,+ синът на Хелкия, секретарят Шевна+ и летописецът Йоах,+ синът на Асаф, отидоха при Езекия с раздрани дрехи+ и му предадоха думите на рапсака.

Бележки под линия

Ави е съкратена форма на името Авия, което е във 2Ле 29:1.
Или: „ашерата“.
Или: „И я наричаха медната змия идол.“
Или: „главнокомандващия“.
Или: „главния придворен служител“.
Или: „главния виночерпец“.
Или: „арамейски език“.
Или: „своята цистерна“.