4 Царе 17:1-41

17  В дванайсетата година от царуването на юдейския цар Ахаз, в Самария+ цар над Израил стана Осия,+ синът на Ила, и царува девет години.  Той вършеше зло в очите на Йехова, но не като царете на Израил, които бяха преди него.+  И Салманасар,+ царят на Асирия,+ дойде против него, така че Осия стана негов служител и започна да му плаща данък.+  Но асирийският цар разбра, че Осия крои заговор,+ понеже Осия беше изпратил пратеници при Сов, царят на Египет,+ и не донесе на асирийския цар данъка, който плащаше всяка година. Затова асирийският цар го затвори и го държеше вързан в затвора.+  И асирийският цар тръгна против цялата земя и дойде в Самария, като я държеше под обсада+ три години.  В деветата година от царуването на Осия, асирийският цар превзе Самария,+ отведе израилтяните в изгнание+ в Асирия и ги засели в Халах,+ в Хавор при река Гозан+ и в градовете на мидийците.+  Това стана, защото синовете на Израил съгрешиха+ против Йехова, техният Бог, който ги изведе от египетската земя и ги избави от ръката на фараона, царят на Египет,+ и защото започнаха да се боят от други богове.+  И те живееха* според обичаите+ на народите, които Йехова беше изгонил пред синовете на Израил, и според обичаите, които израилските царе сами въведоха.  Синовете на Израил вършеха онова, което не е правилно в очите на Йехова, техният Бог,+ и си изграждаха свещени височини+ по всичките си градове, от стражевата кула+ до укрепения град, 10  и си издигаха свещени стълбове+ и обредни стълбове*+ на всеки висок хълм+ и под всяко клонесто дърво.+ 11  И там, по всички свещени височини, принасяха жертвен дим, както народите,+ които Йехова беше изгонил пред тях, и вършеха зли дела, с които оскърбяваха+ Йехова. 12  И те служеха на отвратителни идоли*,+ макар че Йехова им беше казал: „Не правете това!“+ 13  Йехова предупреждаваше+ Израил+ и Юда+ чрез всичките си пророци+ и предсказатели,+ като казваше: „Върнете се от лошите си пътища+ и изпълнявайте моите заповеди+ и моите постановления,+ като спазвате целия закон,+ който дадох на прадедите ви+ и който ви предадох чрез своите служители, пророците.“+ 14  Те обаче не слушаха, но бяха непокорни*+ както своите прадеди, които не проявяваха вяра+ в Йехова, техният Бог. 15  И отхвърлиха неговите наредби и договора,+ който той сключи с прадедите им, както и неговите напомняния*,+ с които той ги предупреждаваше. И следваха нищожни идоли+ и самите те станаха нищожни,+ като подражаваха на народите, които бяха около тях, макар че Йехова им беше казал да не постъпват като тях.+ 16  И те оставиха всички заповеди+ на Йехова, техният Бог, и си направиха излети идоли,+ две телета+ и обреден стълб,+ и започнаха да се покланят на цялото небесно войнство+ и да служат на Ваал.+ 17  И изгаряха своите синове и дъщери в огън*,+ занимаваха се с гадателство,+ предсказваха по поличби+ и се продаваха+ да вършат зло в очите на Йехова, за да го оскърбяват.+ 18  Затова Йехова се разгневи силно+ на Израил и го отхвърли от себе си.+ Не остави никого освен племето на Юда.+ 19  Но Юда също не спазваше заповедите на своя Бог, Йехова,+ а следваше постановленията, които Израил+ сам установи. 20  Затова Йехова отхвърли цялото потомство+ на Израил. Той ги смиряваше и ги предаваше в ръцете на грабители, докато съвсем не ги отхвърли от себе си.+ 21  И откъсна Израил от дома на Давид, а израилтяните поставиха за цар Йеровоам, синът на Нават. И Йеровоам+ отклони израилтяните от Йехова и ги доведе до голям грях.+ 22  Синовете на Израил вършеха* всичките грехове, които вършеше Йеровоам.+ Те не отстъпиха от тях, 23  докато Йехова не отхвърли Израил от себе си,+ както беше казвал чрез всички свои служители, пророците.+ Така Израил беше отведен от своята земя в изгнание в Асирия, където е и до днес.+ 24  След това асирийският цар доведе хора от Вавилон,+ от Хута, от Ава,+ от Емат+ и от Сефаруим+ и ги засели в самарийските градове,+ на мястото на синовете на Израил. И те владееха Самария и живееха в градовете ѝ. 25  А в началото, когато се заселиха там, те не се бояха+ от Йехова. И Йехова изпрати сред тях лъвове,+ които ги убиваха. 26  Затова известиха на асирийския цар: „Народите, които си отвел в изгнание и които си заселил в самарийските градове, не знаят как да се покланят на Бога на тази земя. И ето, той изпраща сред тях лъвове,+ които ги убиват, понеже никой от тях не знае как да се покланя на Бога на тази земя.“ 27  Тогава асирийският цар издаде заповед: „Изпратете там един от свещениците,+ които отведохте в изгнание оттам. Нека той отиде и се засели там, за да ги учи как да се покланят на Бога на тази земя.“ 28  И така един от свещениците, които бяха отведени от Самария в изгнание, дойде и се засели във Ветил.+ И учеше хората как да проявяват страх от Йехова.+ 29  Всеки народ обаче си направи свои богове,+ които хората поставиха в светилищата по свещените височини, издигнати от самаряните — всеки народ в своите градове, в които живееше. 30  Хората от Вавилон направиха Сокхот–венот, хората от Хута+ направиха Нергал, а хората от Емат — Асима.  31  Авийците+ направиха Ниваз и Тартак, а сефаруимците+ изгаряха синовете си в огън+ за Адрамелех и Анамелех, боговете на Сефаруим. 32  И те се бояха от Йехова и си поставяха от обикновените хора свещеници+ за свещените височини, които изпълняваха служба за тях в светилищата по свещените височини. 33  Те се бояха от Йехова,+ но се покланяха на своите богове,+ както се покланяха народите, измежду които бяха отведени в изгнание.+ 34  И до днес те се покланят така, както преди.+ Не се боят от Йехова+ и не постъпват според неговите постановления и съдебни решения,+ нито според закона+ и заповедите,+ които Йехова даде на синовете на Яков,+ чието име промени на Израил,+ 35  когато Йехова сключи договор+ с тях и им заповяда: „Не се бойте от други богове+ и не им се покланяйте, нито им служете, нито им принасяйте жертви.+ 36  Но се бойте от Йехова,+ който ви изведе от египетската земя с голяма сила и с могъща десница.+ На него се покланяйте+ и на него принасяйте жертви.+ 37  И винаги спазвайте внимателно+ наредбите,+ съдебните решения,+ закона и заповедите, които той записа за вас,+ и не се бойте от други богове. 38  Не забравяйте договора, който сключих с вас,+ и не се бойте от други богове.+ 39  Но се бойте от Йехова,+ вашият Бог, защото той ще ви избави от ръцете на всичките ви врагове.“+ 40  Но те не послушаха и се покланяха така, както преди.+ 41  Така тези народи се бояха от Йехова,+ но служеха и на своите изваяни изображения. А техните синове и внуци и до днес постъпват така, както постъпваха прадедите им.

Бележки под линия

Буквално: „ходеха“.
Или: „ашери“.
Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Буквално: „закоравяваха вратовете си“.
Виж Пс 119:2, бел. под линия.
Буквално: „прекарваха своите синове и дъщери през огън“.
Буквално: „ходеха във“.