3 Царе 9:1-28

9  Когато Соломон завърши строежа на дома+ на Йехова и на царския дворец,+ а също и всичко, което искаше да направи,+  Йехова се яви на Соломон за втори път, както му се беше явил в Гаваон.+  И Йехова му каза: „Чух молитвата ти+ и молбата за благоволение, с която се обърна към мене. Осветих+ този дом, който ти построи, защото в него ще бъде моето име+ до безпределни времена. Очите ми+ и сърцето ми винаги ще бъдат там.+  А ти, ако ми служиш,+ както ми служеше* баща ти Давид,+ с неопетнено*+ сърце и праведно,+ като постъпваш според всичко, което съм ти заповядал,+ и ако спазваш моите наредби+ и моите закони,+  тогава ще утвърдя престола на твоето царство над Израил до безпределни времена, точно както обещах на баща ти Давид, като казах: ‘Няма да останеш без наследник, който да седи на престола на Израил.’+  Но ако вие и вашите синове се отвърнете от мене,+ ако не спазвате моите заповеди и постановления, които ви дадох, и ако отидете при други богове,+ за да им служите и да им се покланяте,  тогава ще премахна Израил от лицето на земята, която му дадох,+ и ще отхвърля дома, който осветих за своето име,+ а за Израил ще се говори подигравателно*+ и той ще стане за посмешище сред всички народи.  И този дом ще се превърне в купчина развалини+ и всеки, който мине покрай него, ще гледа смаяно,+ ще подсвирква от учудване и ще пита: ‘Защо Йехова направи това на тази земя и на този дом?’+  И ще му кажат: ‘Защото те изоставиха Йехова, техният Бог, който изведе прадедите им от египетската земя,+ и отидоха след други богове,+ като започнаха да им се покланят и да им служат. Затова Йехова им нанесе цялото това бедствие.’“+ 10  Като изминаха двайсетте години, през които Соломон построи двете сгради — дома на Йехова+ и царския дворец+ 11  (а Хирам,+ царят на Тир, доставяше на Соломон+ трупи от кедрови и от хвойнови дървета, както и злато, колкото той искаше),+ цар Соломон даде на Хирам двайсет града в галилейската земя.+ 12  И Хирам тръгна от Тир, за да види градовете, които Соломон му беше дал, но те не бяха добри в неговите очи.+ 13  Затова той каза: „Какви са тези градове, които си ми дал, брате мой?“ И тази земя се нарича Кавул* и до днес. 14  А Хирам изпрати на царя сто и двайсет таланта злато.+ 15  И цар Соломон призова хора за принудителен труд,+ за да изгради дома на Йехова,+ своя дворец, Мило*,+ стената+ на Йерусалим, както и Асор,+ Магедон+ и Гезер.+ 16  (Фараонът, царят на Египет, беше дошъл и превзел Гезер и го беше опожарил, и беше убил ханаанците,+ които живееха в града. После беше дал града като зестра на своята дъщеря,+ жената на Соломон.) 17  И Соломон изгради отново Гезер и Долни Вет–орон,+ 18  Ваалат+ и Тамар, който е в пустинната част на тази земя, 19  всички градове, които служеха за складове,+ принадлежащи на Соломон, градовете за колесниците,+ градовете за конниците, а също и всичко, което Соломон искаше+ да изгради в Йерусалим, в Ливан и в цялата земя, която владееше. 20  А всички, които останаха от аморейците,+ хетите,+ ферезейците,+ евейците+ и йевусейците,+ които не бяха от синовете на Израил,+ 21  техните синове, които останаха след тях в тази земя и които синовете на Израил не можаха да унищожат,+ Соломон вземаше за принудителен робски труд, и това е така и до днес.+ 22  Но Соломон не направи роб никого от синовете на Израил.+ Те бяха негови воини, служители, князе, помощници, както и надзорници над водачите на колесници и над конниците.+ 23  Главните наместници, които надзираваха работата на Соломон и които бяха поставени над хората, вършещи тази работа, бяха петстотин и петдесет души.+ 24  И дъщерята на фараона+ отиде от Давидовия град+ в своята къща, която Соломон беше построил за нея. По това време той изгради Мило.+ 25  И три+ пъти годишно Соломон принасяше приноси за изгаряне и жертви на общението върху олтара, който беше построил за Йехова,+ и принасяше жертвен дим върху олтара,+ който беше пред Йехова. И той завърши строежа на дома.+ 26  Цар Соломон имаше и кораби, които построи в Есион–гавер,+ който е до Елот,+ на брега на Червено море в едомската земя.+ 27  На тези кораби Хирам изпращаше свои служители,+ моряци, които познаваха морето, заедно със служителите на Соломон. 28  Те плаваха до Офир+ и вземаха оттам по четиристотин и двайсет таланта злато,+ което донасяха на цар Соломон.

Бележки под линия

Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „ако ходиш пред мене, както ходеше“.
Буквално: „Израил ще се превърне в пословица“.
Или: „земя, негодна за нищо“.
Виж 2Ца 5:9, бел. под линия.