3 Царе 8:1-66

8  Тогава цар Соломон+ свика при себе си+ в Йерусалим старейшините+ на Израил, всички предводители на племената+ и предводители на родовете+ на синовете на Израил, за да донесе ковчега на договора+ на Йехова от Давидовия град,+ който е Сион.+  И всички израилтяни се събраха при цар Соломон на празника+ през месец етаним*, който е седмият месец.+  И когато всички старейшини на Израил дойдоха, свещениците вдигнаха+ ковчега.+  И донесоха ковчега на Йехова, шатъра+ на събранието+ и всички свети принадлежности, които бяха в шатъра. Всичко това донесоха свещениците и левитите.+  А цар Соломон и с него цялото множество на Израил, онези, които се събраха при него, бяха пред ковчега и принесоха в жертва+ толкова много овце и говеда, че броят им не можеше да се пресметне, нито да се определи.+  После свещениците внесоха ковчега+ на договора на Йехова на мястото му,+ в най–вътрешното помещение на дома, в Най–святото, под крилата на херувимите.+  Крилата на херувимите бяха разперени над мястото, където стоеше ковчегът, така че херувимите покриваха отгоре ковчега и неговите прътове.+  Прътовете+ обаче бяха толкова дълги, че краищата им се виждаха от Святото отделение пред най–вътрешното помещение*, но не се виждаха отвън. И те са там и до днес.+  В ковчега нямаше нищо друго освен двете каменни плочи,+ които Моисей постави+ в него на Хорив, когато Йехова сключи договор+ със синовете на Израил при излизането им от египетската земя.+ 10  И когато свещениците излязоха от святото място, облак+ изпълни дома на Йехова. 11  И заради облака свещениците+ не можеха да стоят там и да извършват своята служба,+ защото славата+ на Йехова изпълни дома на Йехова.+ 12  Тогава Соломон каза: „Йехова, ти си казал, че ще живееш в гъста тъмнина.+ 13  Аз построих за тебе дом, извисено обиталище+ — мястото,+ което ще обитаваш до безпределни времена.“+ 14  После царят се обърна към народа и започна да благославя+ целия сбор* на Израил, докато целият сбор на Израил стоеше там. 15  И каза: „Нека бъде благословен Йехова,+ Богът на Израил, който с устата си говори с баща ми Давид+ и който с ръката си изпълни+ онова, което беше казал: 16  ‘От деня, когато изведох своя народ Израил от Египет, в нито едно от племената на Израил не съм избирал+ град, където да бъде построен дом,+ за да остане в него моето име.+ Но избрах Давид да владее над моя народ Израил.’+ 17  И Давид, моят баща, поиска в сърцето си да построи дом за името на Йехова, Богът на Израил.+ 18  Но Йехова каза на баща ми Давид: ‘В сърцето си ти желаеш да построиш дом за моето име и добро е това, което желае сърцето ти.+ 19  Но няма ти да построиш този дом, а синът ти, който ще ти се роди*, той ще построи дом за моето име.’+ 20  И Йехова изпълни думите,+ които беше казал, така че аз заех мястото на баща си Давид и седнах на престола на Израил,+ точно както беше казал Йехова, и построих дом за името на Йехова, Богът на Израил.+ 21  И в него приготвих място за ковчега с договора+ на Йехова, който той сключи с нашите прадеди, когато ги изведе от египетската земя.“ 22  Тогава Соломон застана пред олтара+ на Йехова пред целия сбор на Израил и като вдигна ръцете си към небето,+ 23  каза: „О, Йехова, Боже на Израил,+ няма Бог като тебе+ нито горе в небесата, нито долу на земята! Ти спазваш договор и проявяваш милост*+ към своите служители,+ които ти служат* с цяло сърце.+ 24  Ти изпълни това, което беше обещал на служителя си Давид, моят баща. Ти даде обещание с устата си и го изпълни с ръката си, както това се вижда днес.+ 25  И сега, Йехова, Боже на Израил, изпълни онова, което си обещал на служителя си Давид, моят баща, като си казал: ‘Няма да останеш без наследник, който да седи пред мене на престола на Израил,+ стига само твоите синове да внимават в пътя си и да ми служат, както ти ми служеше*.’ 26  И сега, Боже на Израил, моля те, нека се изпълни обещанието,+ което си дал на служителя си Давид, моят баща! 27  Но дали Бог наистина ще живее на земята?+ Ето, нито небесата,+ нито небето на небесата+ не могат да те поберат,+ а колко по–малко този дом,+ който построих! 28  О, Йехова, Боже мой, обърни внимание на молитвата+ на своя служител и на молбата му за благоволение,+ и чуй вика и молитвата, които служителят ти отправя днес пред тебе!+ 29  И нека очите ти денем и нощем наблюдават+ този дом, мястото, за което каза ‘Моето име ще бъде там’,+ и чуй молитвата, която отправя служителят ти, обърнат към това място.+ 30  Чуй молбата за благоволение,+ която отправят служителят ти и народът ти Израил, обърнати към това място. Чуй от мястото, където живееш, от небесата,+ чуй и прости.+ 31  Ако някой съгреши спрямо ближния си,+ който го е обвързал с клетва, носеща проклятие,+ и ако обвързаният с това проклятие дойде пред олтара ти в този дом, 32  тогава ти чуй от небесата, действай и съди своите служители, като обявиш неправедния човек за неправеден и му отплатиш според делата му+ и като обявиш праведния човек за праведен+ и го възнаградиш според праведността му.+ 33  Когато твоят народ Израил бъде победен от врага си,+ защото хората са съгрешили срещу тебе,+ но те се върнат при тебе+ и започнат да възхваляват името ти,+ и отправят молитва+ и се обърнат към тебе в този дом с молба за благоволение,+ 34  тогава ти чуй от небесата и прости греха на своя народ Израил,+ и ги върни+ в земята, която си дал на прадедите им.+ 35  Когато небето се затвори и не вали дъжд,+ защото са съгрешили+ срещу тебе, и когато те се помолят, обърнати към това място,+ и започнат да възхваляват името ти и се отвърнат от греха си, защото си ги смирил,+ 36  тогава ти чуй от небесата и прости греха на своите служители, на своя народ Израил, защото ти ги учиш+ на добрия път, по който трябва да ходят,+ и дай дъжд+ на своята земя, която си дал в наследство на народа си. 37  Ако земята бъде поразена с глад+ или смъртоносна зараза,+ или изгарящ вятър, или плесен,+ или дойдат скакалци+ или хлебарки,+ или ако врагът ги обсади в градовете им — ако ги порази каквото и да е бедствие или болест, 38  и който и да е човек или целият твой народ Израил+ се обърне към тебе с каквато и да е молитва+ или молба за благоволение+ (защото всеки знае болката в сърцето си),+ и те протегнат ръцете си към този дом,+ 39  тогава ти чуй от небесата,+ мястото, където живееш,+ прости+ и действай,+ и заплати на всекиго според неговите пътища,+ защото ти познаваш сърцето му+ (понеже само ти познаваш сърцата на всички човешки синове),+ 40  така че да се боят+ от тебе през всичките дни на живота си в земята, която си дал на прадедите ни.+ 41  И когато чужденецът,+ който не е от твоя народ Израил, дойде от далечна земя заради името ти+ 42  (защото те ще чуят за великото ти име,+ за силната ти ръка+ и за могъщата ти десница), когато дойде и се помоли, обърнат към този дом,+ 43  тогава ти чуй от небесата, от мястото, където живееш,+ и направи всичко, което чужденецът иска от тебе,+ за да знаят всички народи по земята за твоето име+ и да се боят от тебе като твоя народ Израил и за да знаят, че този дом, който аз построих, се нарича с твоето име.+ 44  Ако твоят народ отиде на война+ срещу врага си по пътя, по който го изпратиш,+ и хората се помолят+ на тебе, Йехова, обърнати към града, който ти си избрал,+ и към дома, който построих за твоето име,+ 45  тогава ти чуй от небесата тяхната молитва и молба за благоволение и постъпи с тях справедливо.+ 46  Ако съгрешат спрямо тебе+ (защото няма човек, който да не греши)+ и ти им се разгневиш и ги предадеш на врага, така че техните завоеватели ги отведат в плен в земята на врага, било то далечна, или близка,+ 47  и ако те се опомнят в земята, в която са отведени в плен,+ и се върнат при тебе+ и се обърнат към тебе с молба+ за благоволение в земята на завоевателите си,+ казвайки ‘Съгрешихме,+ постъпихме погрешно+ и извършихме зло’,+ 48  и ако в земята на враговете си, които са ги отвели в плен, те наистина се върнат при тебе с цялото си сърце+ и с цялата си душа и ако ти се помолят, обърнати към своята земя, която си дал на прадедите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за името ти,+ 49  тогава ти чуй от небесата, от мястото, където живееш,+ тяхната молитва и молба за благоволение и постъпи с тях справедливо,+ 50  и прости+ на своя народ, който е съгрешил+ против тебе, прости на хората всичките престъпления,+ които са извършили против тебе,+ и събуди в завоевателите им съжаление+ към тях, така че да проявят милост към тях 51  (защото те са твоят народ и твоето наследство+ и ти си ги извел от Египет,+ от пещта за претопяване на желязо),+ 52  и нека очите ти бъдат насочени към молбата за благоволение, която отправя твоят служител, и към молбата за благоволение,+ която отправя твоят народ Израил, и ти чуй всичко онова, което те поискат от тебе.+ 53  Защото ти, Върховни господарю Йехова, си ги отделил като свое наследство от всички народи на земята,+ както си казал чрез служителя си Моисей,+ когато си извел нашите прадеди от Египет!“ 54  След като свърши цялата тази молитва и молбата за благоволение към Йехова, Соломон се изправи пред олтара на Йехова, където беше коленичил+ с ръце, вдигнати към небето.+ 55  Той стана+ и със силен глас започна да благославя+ целия сбор на Израил с думите: 56  „Нека бъде благословен Йехова,+ който даде на своя народ Израил спокойствие, като изпълни всичко, което беше обещал.+ Не остана неизпълнено нито едно обещание+ от всички добри обещания, които той беше дал чрез служителя си Моисей.+ 57  Нека Йехова, нашият Бог, бъде с нас,+ както е бил с прадедите ни.+ Нека не ни изоставя и не ни напуска,+ 58  но да обърне сърцата+ ни към себе си, за да ходим във всичките му пътища+ и да спазваме неговите заповеди,+ неговите наредби+ и неговите закони,+ които е дал на прадедите ни. 59  И нека думите ми, с които се обръщам към Йехова, молейки го за благоволение, бъдат близо+ до Йехова, нашият Бог, денем и нощем, така че той да постъпва справедливо спрямо своя служител и спрямо своя народ Израил, според нуждата за всеки ден,+ 60  за да знаят всички народи на земята,+ че Йехова е истинският Бог+ и няма друг.+ 61  И служете на Йехова, нашият Бог, с неразделено сърце,+ като постъпвате според неговите наредби и като спазвате неговите заповеди, както това е днес.“ 62  Тогава царят и с него целият Израил принесоха много жертви пред Йехова.+ 63  И като жертви на общението,+ които трябваше да принесе на Йехова, Соломон принесе двайсет и две хиляди говеда и сто и двайсет хиляди овце.+ Така царят и всички синове на Израил тържествено откриха+ дома на Йехова. 64  В този ден царят трябваше да освети средата на двора, който е пред дома на Йехова,+ понеже там трябваше да принесе приносите за изгаряне, зърнените приноси и тлъстината от жертвите на общението, тъй като медният олтар,+ който е пред Йехова, беше малък за толкова много приноси за изгаряне, за зърнените приноси и за тлъстината+ от жертвите на общението. 65  Тогава Соломон, а с него и целият Израил — големият сбор+ от хора, дошли от цялата земя, от пределите на Емат+ чак до Египетската речна долина+ — празнуваха+ пред Йехова, нашият Бог, седем дни и още седем дни,+ общо четиринайсет дни. 66  На осмия ден той пусна хората да си вървят.+ И те благословиха царя и се върнаха в домовете си радостни+ и с ликуващи сърца+ поради всички добри дела,+ които Йехова беше извършил за служителя си Давид и за народа си Израил.

Бележки под линия

Или: „лунния месец етаним“. Виж Приложение № 17.
Виж 3Ца 6:5, бел. под линия.
На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Буквално: „който ще произлезе от слабините ти“.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „които ходят пред тебе“.
Буквално: „да ходят пред мене, както ти ходеше пред мене“.