3 Царе 7:1-51

7  И тринайсет години Соломон строеше своя дворец,+ докато не завърши целия дворец.+  И той построи къщата Ливанска гора+ с дължина сто лакътя, ширина петдесет лакътя и височина трийсет лакътя. И тя стоеше върху четири реда от кедрови стълбове, а върху стълбовете имаше кедрови греди.+  И над подпорните греди, които бяха върху четирийсет и пет стълба, тя беше покрита с кедрово дърво.+ Имаше по петнайсет стълба* на един ред.  И имаше прозорци с рамки, които бяха в три реда, както и три реда отвори за светлина,+ един срещу друг.  И всички врати и страничните им стълбове бяха с четириъгълни рамки,+ както и предната страна на отворите за светлина, които бяха един срещу друг в три реда.  И той направи Преддверието с колоните с дължина петдесет лакътя и ширина трийсет лакътя. И отпред пред тези колони имаше едно друго преддверие с колони и покрив.  После той направи преддверие за съдене,+ където щеше да съди — Престолното преддверие.+ От пода до гредите на тавана то беше покрито с кедрово дърво.+  А неговият дворец, в който той трябваше да живее, се намираше в другия двор,+ отделно от сградата на Престолното преддверие, и беше построен по същия начин като него. Соломон построи и още един дом, подобен на това преддверие, за дъщерята на фараона,+ която си беше взел за жена.  Всички тези сгради — от основата до покриващия ред — бяха направени от скъпи+ камъни, дялани в подходящи размери и рязани с каменоделски триони, от вътрешната и от външната страна, както и всичко навън чак до големия двор.+ 10  За основа бяха положени скъпи големи камъни — от десет лакътя и от осем лакътя. 11  Отгоре имаше скъпи камъни, дялани в подходящи размери, както и кедрово дърво. 12  Големият двор беше ограден с три реда+ дялани камъни и един ред кедрови греди, също като вътрешния+ двор на дома+ на Йехова и неговото преддверие.+ 13  И цар Соломон изпрати свои служители да доведат Хирам+ от Тир. 14  Той беше син на една вдовица от племето на Нефталим, а баща му беше от Тир+ и беше медникар.+ Хирам беше изпълнен с мъдрост и разбиране+ и знаеше как да изработва всякакви предмети от мед. И той дойде при цар Соломон и започна да върши цялата работа, която му беше възложена. 15  Отля два медни стълба,+ всеки с височина осемнайсет лакътя, а обиколката на всеки от тези два стълба, измерена с въже, беше дванайсет лакътя.+ 16  И той отля от мед два капитела, за да ги постави върху стълбовете.+ Височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител беше пет лакътя. 17  За капителите на стълбовете+ бяха направени украшения във вид на мрежи от преплетени верижки+ — седем за единия капител и седем за другия капител. 18  И той направи два реда нарове около всяка мрежа, за да покрие капителите на стълбовете. Това направи и на двата капитела.+ 19  И капителите на стълбовете, които стояха до преддверието, бяха направени във вид на кремове,+ високи четири лакътя. 20  Капителите стояха върху двата стълба, над изпъкналата част, която се допираше до мрежата. И около всеки капител имаше по двеста нара+ в редове. 21  И той постави стълбовете+ до преддверието+ на храма. Единия стълб постави от дясната страна* и го нарече Яхин*, а другия стълб постави от лявата страна* и го нарече Вооз*. 22  Капителите на стълбовете бяха направени във вид на кремове. Така беше завършена работата по стълбовете. 23  След това той направи леяно море,+ чийто отвор от единия ръб до другия беше десет лакътя. То беше кръгло, високо пет лакътя, а за да се измери цялата му окръжност, беше нужно въже от трийсет лакътя.+ 24  Наоколо под ръба имаше украшения+ във вид на кратуни,+ които бяха по окръжността на морето, по десет украшения на един лакът.+ Имаше два реда украшения във вид на кратуни, отлети заедно с морето. 25  И то стоеше на дванайсет бика,+ като три от тях гледаха към север, три към запад, три към юг и три към изток. Морето беше отгоре върху тях, а всички те бяха обърнати със задните си части навътре.+ 26  И дебелината му беше една длан*,+ а ръбът му беше изработен като ръб на чаша, като цвят на крем.+ Морето събираше две хиляди бата*.+ 27  После той направи от мед десет колички,+ като всяка от тях беше с дължина четири лакътя, ширина четири лакътя и височина три лакътя. 28  И ето как бяха направени количките: те имаха странични стени, които се намираха между напречни подпорки. 29  И по страничните стени, които се намираха между напречните подпорки, имаше лъвове,+ бикове+ и херувими,+ както и по напречните подпорки. Над лъвовете и биковете и под тях бяха направени украси във вид на венци.+ 30  Всяка количка имаше по четири медни колела на медни оси, които се държаха на четири ъглови опори. Тези опори бяха под големия съд за вода и бяха отлети заедно с венците, напречно на тях. 31  И отворът на съда, измерен отвътре към опорите и нагоре, беше ...* лакътя. Отворът, на който стоеше съдът, беше кръгъл, направен във вид на поставка от един лакът и половина, и по него също имаше резбовани украшения. И страничните му стени бяха четириъгълни, а не кръгли. 32  Четирите колела бяха под страничните стени и носачите на колелата бяха под количката. И височината на всяко колело беше един лакът и половина. 33  Колелата бяха изработени, както се изработват колела на колесница.+ Техните носачи, обръчи, спици и главини — всички бяха отлети. 34  И на четирите ъгъла на всяка количка имаше четири опори. Тези опори и количката бяха едно цяло. 35  И в горната част на количката имаше кръгла поставка, висока половин лакът. И подпорките и страничните стени в горната част на количката бяха едно цяло с количката. 36  После на плочките на подпорките и на страничните стени той резбова+ херувими, лъвове и палми, на всяка според свободното място, а също и венци наоколо.+ 37  По този начин направи десетте колички.+ Всички имаха еднаква отливка,+ еднакви размери и еднакъв вид. 38  И той направи десет големи медни съда.+ Всеки съд събираше четирийсет бата* и всеки беше четири лакътя. И върху всяка от десетте колички стоеше по един съд. 39  И той постави пет колички от дясната страна* на дома и пет колички от лявата страна* на дома.+ А морето постави от дясната страна на дома, към югоизток.+ 40  И Хирам+ направи големите съдове за вода,+ лопатите+ и легените.+ Накрая Хирам завърши+ цялата работа, която вършеше за цар Соломон по дома на Йехова: 41  два стълба,+ капители, които бяха във вид на чаши+ и бяха отгоре на двата стълба, две мрежи,+ покриващи двата кръгли капитела, които бяха отгоре на стълбовете, 42  четиристотин нара+ за двете мрежи, по два реда нарове за всяка мрежа, за да бъдат покрити двата капитела, които бяха във вид на чаши и бяха отгоре на двата стълба, 43  десет колички+ и десет големи съда+ върху количките, 44  едно море+ и дванайсет бика под морето,+ 45  кофи, лопати, легени и всички принадлежности,+ които Хирам направи от лъскава мед за цар Соломон за дома на Йехова. 46  Царят ги отливаше в глинени калъпи в Йорданската долина*,+ между Сокхот+ и Царетан.+ 47  И Соломон не претегли всички тези принадлежности,+ понеже бяха изключително много.+ Теглото на медта не беше установено.+ 48  Соломон направи и всички други принадлежности за дома на Йехова: златния олтар,+ златната маса,+ върху която слагаха представените хлябове, 49  светилниците+ от чисто злато,+ пет от дясната страна и пет от лявата страна пред най–вътрешното помещение, цветчетата,+ съдинките на светилниците+ и щипците+ — всичко от злато, 50  тасовете, гасителите,+ купите,+ чашите,+ пепелниците+ — всичко от чисто злато, също и златните гнезда за вратата+ на вътрешния дом, Най–святото отделение, и за вратата+ на дома на храма*.+ 51  Накрая цар Соломон завърши цялата работа по дома на Йехова+ и започна да донася всички неща, осветени от баща му Давид+ — среброто, златото и другите предмети. И той ги сложи в съкровищницата на дома на Йехова.+

Бележки под линия

Или: „стаи“ или „греди“. В еврейския текст е казано само „петнайсет“.
Или: „от южната страна“, която е надясно, ако човек е обърнат с лице към изток.
Името Яхин означава „той ще утвърди“.
Или: „от северната страна“, която е наляво, ако човек е обърнат с лице към изток.
Името Вооз вероятно означава „в сила“ и трябва да се чете след името на другия стълб Яхин.
Една длан е равна на 7,4 см.
Около 44 000 л. Сравни 2Ле 4:5, бел. под линия, и Приложение № 16.
Броят липсва в оригиналния еврейски текст.
Около 880 л. Виж Приложение № 16.
Или: „от южната страна“, която е надясно, ако човек е обърнат с лице към изток.
Или: „от северната страна“, която е наляво, ако човек е обърнат с лице към изток.
Виж Би 13:10, бел. под линия.
Виж 3Ца 6:3, бел. под линия.