3 Царе 18:1-46

18  И след много дни,+ в третата година, словото на Йехова беше разкрито на Илия: „Отиди и се яви пред Ахав, понеже съм решил да изпратя дъжд на земята.“+  Така че Илия отиде да се яви пред Ахав, а по това време гладът в Самария беше много голям.+  И Ахав повика Авдия, който беше управител на неговия дворец.+ (А Авдия се боеше+ много от Йехова.  Когато Йезавел+ убиваше пророците на Йехова,+ Авдия взе сто пророци и ги скри по петдесет в пещера, и им носеше хляб и вода.)+  И Ахав каза на Авдия: „Обиколи всички водни извори и всички речни долини в земята. Може би ще намерим малко зелена трева,+ за да запазим живи конете и мулетата и за да не загубим повече животни.“+  И те си разделиха земята помежду си, за да я обиколят. Ахав тръгна сам по един път и Авдия тръгна сам по друг път.+  И докато Авдия беше на път, ето, насреща му дойде Илия.+ Щом го разпозна, Авдия падна по очи+ и каза: „Ти ли си, господарю мой,+ Илия?“  А той му отговори: „Аз съм. Отиди и кажи на своя господар:+ ‘Ето, Илия е тук.’“  Но той му каза: „Какъв грях+ съм извършил, че предаваш служителя си в ръцете на Ахав, за да ме убие? 10  Както е сигурно, че е жив Йехова, твоят Бог,+ така е сигурно, че няма нито народ, нито царство, където моят господар да не е изпратил хора да те търсят. И като му казваха ‘Няма го тук’, той искаше от това царство и от този народ клетва, че не са могли да те намерят.+ 11  А ти сега казваш: ‘Отиди и кажи на своя господар: „Ето, Илия е тук.“’ 12  Когато си отида от тебе, кой знае къде ще те отнесе духът+ на Йехова. И като отида при Ахав да му кажа, но той не те намери, несъмнено ще ме убие.+ А твоят служител се бои от Йехова още от младостта си.+ 13  Нима господарят ми не е чул какво направих, когато Йезавел убиваше пророците на Йехова, как скрих сто мъже от пророците на Йехова, по петдесет в пещера,+ и как им носех хляб и вода?+ 14  А ти сега казваш: ‘Отиди и кажи на своя господар: „Ето, Илия е тук.“’ Той несъмнено ще ме убие.“+ 15  Но Илия каза: „Както е сигурно, че е жив Йехова, Богът на небесните войнства,*+ пред когото стоя*,+ така е сигурно, че днес ще се явя пред него.“ 16  Тогава Авдия отиде да пресрещне Ахав и му каза всичко. И Ахав отиде да пресрещне Илия. 17  И щом видя Илия, Ахав му каза: „Ти ли си този, който навлича беда върху Израил?“+ 18  А той отговори: „Не аз навличам беда+ върху Израил, но ти и домът на баща ти,+ защото вие оставихте заповедите на Йехова+ и тръгнахте след Вааловци.+ 19  Сега изпрати известие и събери целия Израил при мене на планината Кармил+ заедно с онези четиристотин и петдесет пророци на Ваал+ и онези четиристотин пророци на обредния стълб*,+ които се хранят на трапезата на Йезавел.“+ 20  И Ахав изпрати известие до всички синове на Израил и събра пророците+ на планината Кармил. 21  Тогава Илия се приближи до целия народ и каза: „Докога ще куцате и с двата крака, следвайки две различни мнения?+ Ако Йехова е истинският Бог, вървете след него,+ но ако е Ваал, вървете след него.“ А хората не му отговориха нито дума. 22  И Илия каза още на народа: „Само аз останах от пророците на Йехова,+ а пророците на Ваал са четиристотин и петдесет мъже. 23  Сега нека ни дадат два млади бика. И те нека си изберат единия бик, нека го нарежат на парчета и го сложат върху дървата, но да не запалват огън. А аз ще приготвя другия бик и ще го сложа върху дървата, но няма да паля огън. 24  И вие призовете името на своя бог,+ а аз ще призова името на Йехова. Богът, който отговори с огън,+ той е истинският Бог.“+ И целият народ отговори: „Добро е това.“ 25  След това Илия каза на пророците на Ваал: „Вие първи си изберете един млад бик и го пригответе, защото сте повече. После призовете името на своя бог, но не запалвайте огън.“ 26  И те взеха младия бик, който той им даде, и го приготвиха. И от сутринта до пладне призоваваха името на Ваал с думите: „О, Ваале, отговори ни!“ Но нямаше нито глас,+ нито отговор.+ А те, накуцвайки, играеха около олтара, който бяха направили. 27  И по пладне Илия започна да им се подиграва:+ „Викайте с всичка сила, защото той е бог.+ Може би е зает с нещо, или му се е наложило да се облекчи+ и е отишъл в нужника.+ Или може би спи и някой трябва да го събуди!“+ 28  И те започнаха да викат с всичка сила и по обичая си се нараняваха+ с ножове и копия, докато не потече кръв по тях. 29  И мина пладне, а те продължаваха да се държат като пророци*,+ докато не дойде времето, когато се принася зърненият принос, но ето, нямаше нито глас, нито отговор, нито знак, че някой ги чува.+ 30  Накрая Илия каза на целия народ: „Приближете се до мене.“ И когато хората се приближиха до него, той започна да поправя олтара на Йехова, който беше разрушен.+ 31  И Илия взе дванайсет камъка, според броя на племената на синовете на Яков, на когото беше разкрито словото на Йехова:+ „Твоето име ще бъде Израил.“+ 32  И от тези камъни издигна олтар+ в името на Йехова+ и около олтара направи изкоп, голям колкото парче земя, която може да бъде засята с две сати семе. 33  После нареди дърва,+ наряза младия бик на парчета, сложи го върху дървата и каза: „Напълнете четири делви с вода и излейте водата върху приноса за изгаряне и върху дървата.“ 34  После каза: „Направете това още веднъж.“ И те направиха това още веднъж. А той каза: „Направете това и трети път.“ И те го направиха и трети път. 35  И водата потече навсякъде около олтара и дори изкопът се напълни с вода. 36  И във времето,+ когато се принася зърненият принос, пророк Илия се приближи до олтара и каза: „Йехова, Боже на Авраам,+ на Исаак+ и на Израил,+ нека днес стане явно, че ти си Бог в Израил,+ а аз съм твой служител, и че направих всичко това според твоето слово.+ 37  Отговори ми, Йехова, отговори ми, за да знае този народ, че ти, Йехова,+ си истинският Бог и че ти обръщаш към себе си сърцата на тези хора!“+ 38  Тогава падна огън+ от Йехова и погълна приноса за изгаряне,+ дървата, камъните и пръстта, и изсмука водата от изкопа.+ 39  Като видяха това, всички хора паднаха по очи+ и казаха: „Йехова е истинският Бог! Йехова е истинският Бог!“ 40  А Илия им каза: „Хванете пророците на Ваал! Не оставяйте нито един от тях да избяга!“ И те ги хванаха, а Илия ги заведе в речната долина Кисон+ и там ги уби.+ 41  След това Илия каза на Ахав: „Отиди горе, яж и пий,+ защото се чува шум от пороен дъжд.“+ 42  И Ахав отиде горе да яде и да пие. А Илия се качи на върха на Кармил и приклекна на земята,+ като държеше лицето си между коленете.+ 43  После каза на слугата си: „Отиди горе и погледни към морето.“ И той отиде горе, погледна и каза: „Нищо не се вижда.“ А той му каза „Отиди пак“, и така седем пъти.+ 44  И на седмия път слугата каза: „Ето, от морето се издига един малък облак като човешка длан!“+ Тогава Илия каза: „Отиди и кажи на Ахав: ‘Впрегни конете+ и слез долу, за да не те хване дъждът!’“ 45  Междувременно небето се помрачи от облаците и от вятъра,+ и заваля пороен дъжд.+ А Ахав се качи на колесницата и отиде в Йезраел.+ 46  И ръката на Йехова беше върху Илия,+ и той се препаса през хълбоците+ и бягаше пред Ахав чак до Йезраел.+

Бележки под линия

Или: „Йехова Саваот“.
Или: „на когото служа“.
Или: „ашерата“.
Виж 1Ца 18:10, бел. под линия.