3 Царе 16:1-34

16  И ето, на Йеху,+ синът на Ханани,+ беше разкрито словото на Йехова против Вааса:  „Понеже те издигнах от пръстта,+ за да те поставя за водач на моя народ Израил,+ но ти тръгна по пътя на Йеровоам+ и доведе моя народ Израил до грях, така че хората ме оскърбяваха с греховете си,+  затова ще унищожа Вааса и неговия дом и ще постъпя с дома му по същия начин, по който постъпих с дома на Йеровоам, синът на Нават.+  Който от дома на Вааса умре в града, ще го изядат кучетата, а който умре на полето, ще го изядат небесните птици.“+  А останалите дела на Вааса, онова, което той извърши, и неговите подвизи, нима всичко това не е записано в летописите+ на царете на Израил?  Накрая Вааса заспа в смъртта при своите прадеди и беше погребан в Терса.+ И вместо него започна да царува неговият син Ила.  И на пророк Йеху, синът на Ханани, беше разкрито словото на Йехова против Вааса и против неговия дом+ заради цялото зло, което той извърши в очите на Йехова, като го оскърбяваше+ с делата на ръцете си,+ и така стана като дома на Йеровоам, а също и заради това че уби Надав.+  В двайсет и шестата година от царуването на Аса над Юда, Ила, синът на Вааса, стана цар на Израил в Терса и царува две години.  А неговият служител Зимрий,+ който беше поставен над половината от бойните колесници, започна да крои заговор против него. И докато Ила беше в Терса и пиянстваше+ в дома на Арса — управителят на двореца му+ в Терса, 10  Зимрий дойде, нападна го и го уби,+ и започна да царува вместо него. Това стана в двайсет и седмата година от царуването на Аса над Юда. 11  И като започна да царува, щом седна на престола, той изби всички от дома на Вааса. Не остави жив никого от мъжки пол*,+ нито отмъстителите за кръвта му,+ нито приятелите му. 12  Така Зимрий унищожи целия дом на Вааса,+ според словото, което Йехова+ беше казал против Вааса чрез пророк Йеху,+ 13  заради всички грехове на Вааса и заради греховете на сина му Ила,+ които те извършиха и с които доведоха Израил до грях, като оскърбяваха Йехова, Богът на Израил, със своите нищожни идоли.+ 14  А останалите дела на Ила и всичко, което той извърши, нима това не е записано в летописите+ на царете на Израил? 15  В двайсет и седмата година от царуването на Аса над Юда, Зимрий стана цар в Терса и царува седем дни.+ По това време народът се беше разположил на стан против Гиветон,+ който принадлежи на филистимците. 16  Когато в стана се разнесе вестта, че Зимрий скроил заговор и убил царя, в този ден целият Израил постави Амри,+ военачалникът на войската, за цар над Израил. 17  Тогава Амри и с него всички израилтяни тръгнаха от Гиветон и обсадиха+ Терса. 18  И като видя, че градът е превзет, Зимрий отиде в укрепената кула на царския дворец, запали царския дворец и загина в огъня+ 19  заради греховете, с които съгреши, като вършеше зло в очите на Йехова,+ защото ходеше по пътя на Йеровоам и вършеше греховете, с които той доведе Израил до грях.+ 20  А останалите дела на Зимрий и заговорът, който той скрои, нима това не е записано в летописите+ на царете на Израил? 21  Тогава народът на Израил се раздели на две части.+ Едната част от хората застанаха на страната на Тивни, синът на Гинат, за да го направят цар, а другата част — на страната на Амри. 22  Накрая хората, които бяха на страната на Амри, надделяха над хората, които бяха на страната на Тивни, синът на Гинат. И Тивни умря, а Амри стана цар. 23  В трийсет и първата година от царуването на Аса над Юда, Амри стана цар на Израил и царува дванайсет години. Шест години той управляваше в Терса. 24  После Амри купи планината Самария* от Семер за два таланта сребро и започна да строи върху нея град. И града, който построи, нарече Самария+ по името на Семер, господарят на тази планина. 25  Амри вършеше зло в очите на Йехова и постъпваше по–лошо от всички, които бяха преди него.+ 26  И във всичко следваше пътя на Йеровоам, синът на Нават,+ като вършеше греховете, с които той доведе Израил до грях, така че хората оскърбяваха Йехова, Богът на Израил, със своите нищожни идоли.+ 27  А останалите дела на Амри, онова, което той извърши, и неговите подвизи, нима всичко това не е записано в летописите+ на царете на Израил? 28  Накрая Амри заспа в смъртта при своите прадеди и беше погребан в Самария. И вместо него започна да царува неговият син Ахав.+ 29  Ахав, синът на Амри, стана цар на Израил в трийсет и осмата година от царуването на Аса над Юда. И Ахав, синът на Амри, царува в Самария+ над Израил двайсет и две години. 30  И Ахав, синът на Амри, постъпваше в очите на Йехова по–лошо от всички, които бяха преди него.+ 31  И сякаш беше малко+ това, че вършеше греховете* на Йеровоам,+ синът на Нават, той още взе за жена+ Йезавел,+ дъщерята на Етваал, царят на сидонците,+ и започна да служи на Ваал+ и да му се покланя. 32  Освен това издигна жертвеник на Ваал в храма+ на Ваал, който построи в Самария. 33  Ахав направи и обреден стълб*.+ И постъпваше по–лошо от всички царе на Израил, които бяха преди него, и повече от тях оскърбяваше+ Йехова, Богът на Израил. 34  В неговите дни Хиил от Ветил изгради Йерихон. Като плати с живота на своя първороден син Авирон, положи основата му, и като плати с живота на най–малкия си син Сегув, сложи вратите му, според словото, което Йехова беше казал чрез Исус, синът на Нави.+

Бележки под линия

Буквално: „от онези, които уринират срещу стена“.
Името Самария означава „притежание на рода на Семер“.
Буквално: „ходеше в греховете“.
Или: „ашера“.