3 Царе 15:1-34

15  В осемнайсетата година от царуването на Йеровоам,+ синът на Нават,+ Авиям стана цар на Юда.+  И царува в Йерусалим три години. Майка му се казваше Мааха+ и беше внучка на Авесалом.+  Той вършеше всички грехове*, които вършеше баща му преди него, и не служеше с неразделено сърце+ на своя Бог, Йехова, както Давид, неговият прародител.+  Но заради Давид,+ Йехова, неговият Бог, му даде светилник+ в Йерусалим, като издигна сина му след него и като запази Йерусалим,+  защото Давид вършеше онова, което е правилно в очите на Йехова, и през целия си живот не се отклони от онова, което той му беше заповядал,+ освен в случая с хета Урия.+  А Ровоам и Йеровоам водеха война помежду си през всичките дни от живота на Ровоам.+  А останалите дела на Авиям и всичко, което той извърши, нима това не е записано в летописите+ на царете на Юда? И между Авиям и Йеровоам също се водеше война.+  Накрая Авиям заспа в смъртта при своите прадеди и беше погребан в Давидовия град.+ И вместо него започна да царува неговият син Аса.+  В двайсетата година от царуването на Йеровоам над Израил, Аса стана цар на Юда. 10  Той царува четирийсет и една години в Йерусалим. Баба му, която беше внучка на Авесалом,+ се казваше Мааха.+ 11  Аса вършеше онова, което е правилно в очите на Йехова, както Давид, неговият прародител.+ 12  И изгони от земята мъжете, които бяха храмови блудници,+ и премахна всички отвратителни идоли*,+ които неговите прадеди бяха направили.+ 13  И той отстрани баба си Мааха+ от положението на царица майка,+ защото тя беше направила ужасен идол за поклонението на обредния стълб*. Аса отсече нейния ужасен идол+ и го изгори+ в речната долина Кедрон.+ 14  Но не събори+ свещените височини.+ Въпреки това Аса служеше на Йехова с неразделено сърце през целия си живот.+ 15  Той донесе в дома на Йехова всичко, което баща му освети, и всичко, което той сам освети — среброто, златото и принадлежностите.+ 16  Аса и царят на Израил, Вааса,+ водеха война помежду си през всичките дни на живота си. 17  Вааса, царят на Израил, тръгна против Юда и започна да укрепва Рама,+ за да не може никой да излиза от Аса, царят на Юда, нито да идва при него.+ 18  Тогава цар Аса взе всичкото сребро и злато, което беше останало в съкровищницата на дома на Йехова и в съкровищницата на царския дворец, и го даде на своите служители. После ги изпрати при сирийския+ цар Вен–адад,+ синът на Тавримон, син на Есион, който живееше в Дамаск,+ и каза: 19  „Между мене и тебе, между моя баща и твоя баща има договор. Ето, изпращам ти като дар+ сребро и злато. И сега развали договора си с Вааса, царят на Израил, така че той да се оттегли от мене.“+ 20  И Вен–адад послуша цар Аса и изпрати военачалниците на войската си против градовете на Израил. Така той превзе Иион,+ Дан,+ Авел–вет–мааха+ и целия Хинерот, цялата земя на Нефталим.+ 21  И щом чу за това, Вааса веднага спря да укрепва Рама+ и се върна в Терса.+ 22  А цар Аса събра целия народ на Юда,+ всички без изключение, и те взеха камъните и дървените трупи от Рама, които Вааса използваше за строителната работа. С тях цар Аса укрепи Гава+ в земята на Вениамин, а също и Масфа.+ 23  А останалите дела на Аса, всички негови подвизи, всичко, което той извърши, и всички градове, които построи, нима всичко това не е записано в летописите+ на царете на Юда? Но на стари години+ той страдаше от болест на краката.+ 24  Накрая Аса заспа в смъртта при своите прадеди+ и беше погребан при прадедите си в града на Давид, неговият прародител.+ И вместо него започна да царува неговият син Йосафат.+ 25  А във втората година от царуването на Аса, царят на Юда, цар на Израил стана Надав,+ синът на Йеровоам. Той царува над Израил две години. 26  И вършеше зло+ в очите на Йехова и ходеше по пътя на своя баща,+ като вършеше греховете, с които той доведе Израил до грях.+ 27  Но Вааса,+ синът на Ахия от дома на Исахар, започна да крои заговор против него. И Вааса го уби в Гиветон,+ който принадлежи на филистимците, когато Надав и целият Израил обсаждаха Гиветон. 28  Така Вааса го уби в третата година от царуването на Аса над Юда и започна да царува вместо него.+ 29  И като стана цар, той уби всички от дома на Йеровоам. Не остави жив никого от дома на Йеровоам и унищожи всички, според словото, което Йехова беше казал чрез своя служител Ахия от Сило,+ 30  заради греховете, които Йеровоам извърши+ и с които доведе Израил до грях, и заради това че оскърби Йехова, Богът на Израил.+ 31  А останалите дела на Надав и всичко, което той извърши, нима това не е записано в летописите+ на царете на Израил? 32  И между Аса и Вааса, царят на Израил, се водеше война през всичките дни на живота им.+ 33  В третата година от царуването на Аса над Юда, Вааса, синът на Ахия, стана цар в Терса над целия Израил и царува двайсет и четири години.+ 34  И вършеше зло в очите на Йехова+ и ходеше по пътя на Йеровоам,+ като вършеше греховете, с които той доведе Израил до грях.+

Бележки под линия

Буквално: „ходеше във всички грехове“.
Изразът, използван в текста на оригинала, е свързан с думата „изпражнения“.
Или: „ашерата“.