3 Царе 13:1-34

13  И ето, според словото+ на Йехова един Божи човек+ дойде от Юда във Ветил, когато Йеровоам стоеше до олтара,+ за да принася жертвен дим.+  И според словото на Йехова той извика към олтара: „Олтаре, о, олтаре! Това казва Йехова: ‘Ето, в дома на Давид ще се роди син, който ще бъде наречен Йосия.+ И върху тебе той ще принесе в жертва свещениците на свещените височини, които принасят жертвен дим върху тебе, и ще изгори върху тебе човешки кости.’“+  И в този ден той даде знамение,+ като каза: „Това е знамението, за което Йехова каза: ‘Ето, олтарът ще се разцепи и мазната пепел*, която е върху него, ще се разпилее.’“  И като чу думите, които Божият човек каза против олтара във Ветил, цар Йеровоам, както стоеше до олтара, протегна ръката си и заповяда: „Хванете го!“+ И на часа ръката, която беше протегнал срещу него, изсъхна и той не можеше да я върне обратно към себе си.+  А олтарът се разцепи и мазната пепел от него се разпиля, съгласно знамението, което Божият човек беше дал според словото на Йехова.+  Тогава царят каза на Божия човек: „Моля те, потърси благоволението* на Йехова, твоят Бог, и се помоли за мене, за да оздравее ръката ми.“+ И Божият човек потърси благоволението+ на Йехова и ръката на царя оздравя и беше както преди.+  И царят каза на Божия човек: „Ела с мене в моя дом, за да се подкрепиш,+ и ще ти дам подарък.“+  Но Божият човек отговори на царя: „Дори и половината от дома си да ми дадеш,+ няма да дойда с тебе+ и няма да ям хляб, нито ще пия вода на това място.  Защото според словото на Йехова ми беше заповядано: ‘Не яж хляб,+ нито пий вода и не се връщай по пътя, по който си отишъл.’“ 10  И той тръгна по друг път и не се върна по пътя, по който беше дошъл във Ветил. 11  Във Ветил живееше един стар пророк.+ И синовете му дойдоха при него и му разказаха за всичко, което Божият човек беше направил онзи ден във Ветил, и разказаха на баща си какви думи той беше казал на царя. 12  Тогава баща им ги попита: „По кой път си отиде?“ И неговите синове му показаха по кой път си отиде Божият човек, който беше дошъл от Юда. 13  И той каза на синовете си: „Оседлайте ми магарето.“ И те му оседлаха магарето+ и той се качи на него. 14  И тръгна след Божия човек и го намери да седи под голямото дърво.+ Тогава го попита: „Ти ли си Божият човек, дошъл от Юда?“+ А той му отговори: „Аз съм.“ 15  И старият пророк му каза: „Ела с мене в дома ми, за да ядеш хляб.“ 16  Но той му отговори: „Не мога да се върна с тебе и да дойда в дома ти. И няма да ям хляб, нито ще пия вода с тебе на това място.+ 17  Защото според словото на Йехова ми беше заповядано:+ ‘Не яж хляб и не пий вода там! И не се връщай по пътя, по който си отишъл!’“+ 18  А той му каза: „И аз съм пророк като тебе. И един ангел+ ми каза според словото на Йехова: ‘Върни го при себе си в дома си, за да яде хляб и да пие вода.’“ Но го излъга.+ 19  Тогава той се върна с него в дома му, за да яде хляб и да пие вода.+ 20  Докато те седяха край трапезата, словото+ на Йехова беше разкрито на пророка, който го беше върнал от пътя му. 21  И той се обърна към Божия човек, който беше дошъл от Юда, и му каза: „Това казва Йехова: ‘Понеже ти се разбунтува+ против заповедта на Йехова и не изпълни онова, което ти нареди Йехова, твоят Бог,+ 22  но се върна, за да ядеш хляб и да пиеш вода на мястото, за което ти беше казано „Не яж хляб и не пий вода там“, то мъртвото ти тяло няма да бъде погребано в гроба на прадедите ти.’“+ 23  След като той яде хляб и пи вода, старият пророк оседла магарето за него, за пророка, когото беше върнал. 24  И той си тръгна. Но един лъв+ го нападна по пътя и го уби.+ И тялото на пророка лежеше хвърлено на пътя, а до него стояха магарето и лъвът. 25  И ето, оттам минаха хора и видяха мъртвото тяло, хвърлено на пътя, и лъва, който стоеше до тялото. И те тръгнаха оттам и разказаха за това в града, в който живееше старият пророк. 26  Като чу за това, пророкът, който го беше върнал от пътя, каза: „Това е Божият човек, който се разбунтува срещу заповедта на Йехова.+ Затова Йехова го предаде на лъва да го разкъса и да го убие, според словото, което му каза Йехова.“+ 27  После той каза на синовете си: „Оседлайте ми магарето!“ И те го оседлаха.+ 28  Тогава той тръгна и намери мъртвото тяло на пророка, хвърлено на пътя, а до него стояха магарето и лъвът. Лъвът не беше изял тялото, нито беше разкъсал магарето.+ 29  И старият пророк вдигна тялото на Божия човек, сложи го върху магарето и го върна обратно в своя град, за да го оплаче и погребе. 30  И сложи тялото в своето погребално място и започна да го оплаква,+ казвайки: „Колко жалко, брате мой!“ 31  След като го погреба, той каза на синовете си: „Когато умра, ме погребете в гроба, където е погребан Божият човек. И сложете моите кости до неговите кости.+ 32  Защото няма съмнение, че ще се изпълни онова, което той каза според словото на Йехова+ против олтара+ във Ветил и против всички светилища по свещените височини,+ които са в градовете на Самария.“+ 33  След тези събития Йеровоам не се върна от лошия си път, но продължи да назначава от обикновените хора свещеници по свещените височини.+ На всекиго, който искаше, той даваше власт*+ и казваше: „Бъди и ти свещеник по свещените височини.“ 34  Това доведе хората от дома на Йеровоам до грях,+ поради което бяха унищожени и заличени от лицето на земята.+

Бележки под линия

Виж Из 27:3, бел. под линия.
Буквално: „смекчи лицето“.
Буквално: „пълнеше ръката“. Виж Из 28:41, бел. под линия.