3 Царе 12:1-33

12  Ровоам+ отиде в Сихем,+ защото целият Израил се събра там, за да го направи цар.  И Йеровоам,+ синът на Нават, чу за това, докато беше в Египет (защото Йеровоам беше избягал в Египет заради цар Соломон и живееше там).+  Тогава изпратиха хора да го повикат. След това Йеровоам и целият сбор на Израил дойдоха при Ровоам и му казаха:+  „Твоят баща направи ярема ни тежък, но ти сега облекчи тежката работа и тежкия ярем,+ които той наложи върху нас, и ние ще ти служим!“+  А той им отговори: „Отидете си и след три дни се върнете при мене.“+ И хората си отидоха.  Тогава цар Ровоам се посъветва със старейшините,+ които служеха на баща му Соломон, докато беше още жив, и ги попита: „Какво ще ме посъветвате да отговоря на този народ?“+  А те му казаха: „Ако днес станеш служител на този народ и си готов да му служиш,+ ако изпълниш искането на тези хора и им кажеш добри думи,+ тогава те ще бъдат твои служители завинаги.“+  Той обаче отхвърли съвета, който му дадоха старейшините, и започна да се съветва с младите мъже, които бяха израснали с него+ и му служеха.+  И ги попита: „А вие какво ще ме посъветвате?+ Какво да отговоря на тези хора, които ми казаха ‘Облекчи тежкия ярем, който баща ти сложи върху нас’?“+ 10  А младите мъже, които бяха израснали с него, му казаха: „На хората, които дойдоха при тебе с думите ‘Твоят баща направи ярема ни тежък, но ти сега го направи по–лек’, кажи в отговор това:+ ‘Кутрето ми ще бъде по–дебело от кръста на баща ми.+ 11  Ето, баща ми сложи върху вас тежък ярем, а аз ще направя ярема ви още по–тежък.+ Баща ми ви наказваше с камшици, а аз ще ви наказвам с бичове с шипове*.’“+ 12  И на третия ден Йеровоам и целият народ дойдоха при Ровоам, точно както беше казал царят: „Върнете се при мене на третия ден.“+ 13  Тогава царят отговори остро+ на хората, пренебрегвайки съвета, който му бяха дали старейшините.+ 14  Той им отговори според съвета на младите мъже,+ като каза: „Баща ми направи ярема ви тежък, а аз ще направя ярема ви още по–тежък. Баща ми ви наказваше с камшици, а аз ще ви наказвам с бичове с шипове.“+ 15  И царят не послуша хората,+ защото това стана от Йехова,+ за да се изпълнят думите,+ които Йехова беше казал на Йеровоам, синът на Нават, чрез Ахия+ от Сило. 16  Когато всички израилтяни видяха, че царят не ги послуша, му казаха: „Какъв дял имаме в Давид?+ Ние нямаме наследство в сина на Йесей! Върни се при боговете си,+ о, Израиле! А ти, Давиде, грижи се за своя дом!“+ И израилтяните се разотидоха по шатрите си. 17  А що се отнася до синовете на Израил, които живееха в градовете на Юда, Ровоам продължи да царува над тях.+ 18  След това цар Ровоам изпрати със задача Адорам,+ който беше надзорник на призованите за принудителен труд,+ но всички израилтяни хвърляха камъни+ по него и той умря. А цар Ровоам успя да се качи в колесницата и избяга в Йерусалим. 19  Така израилтяните въстанаха+ против дома на Давид и са отделени от него и до днес.+ 20  Когато целият Израил чу, че Йеровоам се върнал, израилтяните изпратиха хора да го повикат при събралото се множество и го направиха цар над целия Израил.+ Никой освен племето на Юда не последва дома на Давид.+ 21  А Ровоам дойде в Йерусалим+ и веднага събра целия дом на Юда и племето на Вениамин,+ сто и осемдесет хиляди избрани мъже, способни за война, за да воюват против дома на Израил и да върнат царската власт на Ровоам, синът на Соломон. 22  Тогава на Божия човек+ Семаия+ беше разкрито словото на истинския Бог: 23  „Кажи на Ровоам, синът на Соломон, царят на Юда, на целия дом на Юда и на Вениамин, и на останалите хора от народа: 24  ‘Това казва Йехова: „Не отивайте да воювате против своите братя, синовете на Израил!+ Върнете се по домовете си, защото всичко това стана от мене.“’“+ И те послушаха думите на Йехова+ и се върнаха по домовете си, както им каза Йехова.+ 25  А Йеровоам укрепи Сихем+ в планинската област на Ефрем и се засели там. След това тръгна оттам и укрепи Фануил.+ 26  И Йеровоам каза в сърцето си:+ „Сега царството ще се върне на дома на Давид.+ 27  Ако този народ продължава да отива в Йерусалим,+ за да принася жертви в дома на Йехова, тогава сърцата на хората ще се обърнат към техния господар Ровоам, царят на Юда. И тогава те несъмнено ще ме убият+ и ще се върнат при Ровоам, царят на Юда.“ 28  И след като потърси съвет,+ царят направи две златни телета+ и каза на народа: „Не е нужно да се мъчите да отивате в Йерусалим. Ето твоя Бог,+ о, Израиле, който те изведе от египетската земя!“+ 29  После той постави едното теле във Ветил,+ а другото — в Дан.+ 30  Това доведе до грях+ и народът отиваше при едното теле чак до Дан. 31  Йеровоам построи светилище, свещена височина,+ и назначи свещеници от обикновените хора, които не бяха от синовете на Леви.+ 32  Освен това установи празник в осмия месец, на петнайсетия ден от месеца, подобен на празника, който беше честван в Юда,+ за да принася приноси върху олтара, който беше издигнал във Ветил, и за да принася жертви на телетата, които беше направил. И назначи във Ветил+ свещеници, за да служат по свещените височини, които беше направил. 33  В петнайсетия ден от осмия месец, месецът, който сам избра, той започна да принася приноси върху олтара, който беше издигнал във Ветил.+ И установи празник за синовете на Израил и принасяше върху олтара приноси и жертвен дим.+

Бележки под линия

Еврейската дума, преведена като „бичове с шипове“, означава също „скорпиони“, както е във Вт 8:15.