3 Царе 11:1-43

11  И освен дъщерята на фараона+ цар Соломон обикна много жени чужденки+ — моавки,+ амонки,+ едомки,+ сидонки+ и хетейки+ —  от народите, за които Йехова беше казал на синовете на Израил: „Не отивайте при тях+ и те нека не идват при вас, иначе ще склонят сърцата ви да се обърнат към техните богове.“+ Но Соломон се привърза+ към тях и ги обичаше.  Той имаше седемстотин жени, княгини, и триста наложници*. И накрая неговите жени отклониха сърцето му.+  И когато Соломон остаря,+ жените му склониха+ сърцето му да се обърне към други богове,+ и той не служеше вече с неразделено сърце+ на Йехова, неговият Бог, както служеше баща му Давид.  И Соломон започна да следва Астарта,+ богинята на сидонците, и Мелхом,+ отвратителният бог на амонците.  Соломон започна да върши зло+ в очите на Йехова и не следваше всеотдайно Йехова като баща си Давид.+  Тогава Соломон изгради свещена височина+ на Хамос,+ отвратителният+ бог на моавците, на планината,+ която е пред+ Йерусалим, както и на Молох, отвратителният бог на синовете на Амон.  И правеше същото за всичките си жени чужденки,+ които принасяха жертвен дим и жертви на своите богове.+  И Йехова се разгневи+ на Соломон, защото той отклони сърцето си от Йехова, Богът на Израил,+ който му се яви два пъти.+ 10  Той му беше заповядал да не следва други богове,+ но Соломон не изпълни онова, което му беше заповядал Йехова. 11  Тогава Йехова каза на Соломон: „Понеже ти постъпи така и не спази моя договор и моите постановления, които ти наредих да спазваш, ще изтръгна царството от тебе и ще го дам на твоя служител.+ 12  Но заради баща ти Давид+ няма да направя това, докато си жив.+ Ще го изтръгна от ръката на твоя син.+ 13  Няма обаче да изтръгна цялото царство.+ Ще дам на сина ти едно племе заради служителя ми Давид+ и заради Йерусалим, който избрах.“+ 14  И Йехова издигна противник+ на Соломон,+ едомецът Адад, от царския род в Едом.+ 15  Когато Давид нанесе поражение на Едом,+ дойде Йоав, военачалникът на войската, за да погребе убитите. Той искаше да убие всички мъже в Едом.+ 16  (Йоав и всички израилтяни останаха в Едом шест месеца, докато Йоав не уби всички мъже там.) 17  Но Адад, който тогава беше още дете, избяга заедно с някои едомци, служители на баща му, и отиде в Египет. 18  И те тръгнаха от Мадиам+ и дойдоха във Фаран.+ Там взеха със себе си хора и отидоха в Египет при фараона, царят на Египет, който му даде дом, определи му храна и му отдели земя. 19  Адад придоби голямо благоволение+ в очите на фараона, така че той му даде за жена+ сестрата на жена си, сестрата на царица Тахпенеса. 20  След време сестрата на Тахпенеса му роди син, Генуват, а Тахпенеса се погрижи детето да бъде отгледано+ в двореца на фараона, така че Генуват живееше в двореца на фараона заедно със синовете на фараона. 21  Като беше в Египет, Адад чу, че Давид заспал в смъртта при прадедите си+ и че също Йоав, военачалникът на войската, умрял.+ Тогава Адад каза на фараона: „Пусни ме+ да отида в своята земя.“ 22  Фараонът обаче го попита: „Какво не ти достига при мене, че сега искаш да отидеш в своята земя?“ А той отговори: „Нищо, но въпреки това ме пусни да отида!“ 23  Бог издигна против Соломон още един противник+ — Резон, синът на Елиада, който беше избягал от своя господар Ададезер,+ царят на Сова.+ 24  Когато Давид победи войската на Сова,+ Резон събра хора около себе си и стана водач на разбойническа дружина. Тогава те отидоха в Дамаск,+ заселиха се там и започнаха да управляват в Дамаск. 25  Той беше противник на Израил през всичките дни на Соломон,+ по същото време, когато и Адад причиняваше зло. И докато управляваше над Сирия, той мразеше+ Израил. 26  Йеровоам,+ синът на Нават, също въстана против царя.+ Той беше ефремец от Сарида, служител на Соломон,+ а майка му, която беше вдовица, се казваше Серуа. 27  Ето защо той въстана против царя: Соломон беше изградил Мило*+ и беше затворил празнината в стената в Давидовия град, градът на неговия баща.+ 28  А Йеровоам беше силен и храбър мъж.+ И Соломон видя, че този млад човек работи усилно,+ и го постави за надзорник+ над всички от дома на Йосиф,+ които бяха определени за принудителна служба.+ 29  По това време Йеровоам тръгна от Йерусалим и по пътя го срещна пророк Ахия+ от Сило,+ облечен с нова дреха. И двамата бяха сами в полето. 30  Тогава Ахия взе новата дреха, която беше на него, и я разкъса+ на дванайсет+ парчета. 31  И той каза на Йеровоам: „Вземи за себе си десет парчета, защото това казва Йехова, Богът на Израил: ‘Ето, ще изтръгна царството от ръката на Соломон и на тебе ще дам десет племена.+ 32  Едно племе+ ще остане при него заради служителя ми Давид+ и заради Йерусалим,+ градът, който избрах измежду всички племена на Израил. 33  Ще направя всичко това, защото ме оставиха+ и започнаха да се покланят на Астарта,+ богинята на сидонците, на Хамос,+ богът на моавците, и на Мелхом,+ богът на синовете на Амон. Те не ходеха в пътищата ми и не вършеха онова, което е правилно в очите ми, и не спазваха постановленията ми и съдебните ми решения както Давид, бащата на Соломон. 34  Но няма да изтръгна цялото царство от неговата ръка. Ще го оставя да бъде владетел през всичките дни на живота си заради служителя ми Давид, когото избрах,+ понеже той спазваше моите заповеди и постановления. 35  Ще взема царската власт от ръката на сина му и ще дам на тебе десет племена.+ 36  А на сина му ще дам едно племе, така че служителят ми Давид винаги да има светилник пред мене в Йерусалим,+ градът, който избрах за себе си, за да поставя там името си.+ 37  И аз ще те взема, за да управляваш над всичко, което душата ти пожелае,+ и ще станеш цар над Израил. 38  И ако следваш всичко, което ти заповядвам, ако ходиш в пътищата ми и ако вършиш онова, което е правилно в очите ми, като спазваш постановленията ми и заповедите ми, както правеше това служителят ми Давид,+ тогава и аз ще бъда с тебе+ и ще ти построя траен дом, както построих за Давид,+ и ще ти дам Израил. 39  И ще унижа потомците на Давид заради всичко това,+ но не завинаги.’“+ 40  Соломон искаше да убие Йеровоам,+ но той стана и избяга+ в Египет при Сисак,+ царят на Египет, и остана в Египет до смъртта на Соломон. 41  А що се отнася до останалите дела на Соломон, всичко, което той извърши, и неговата мъдрост, нима това не е записано в книгата за делата на Соломон? 42  И Соломон царува в Йерусалим над целия Израил четирийсет години.+ 43  После Соломон заспа в смъртта при прадедите си+ и беше погребан в Давидовия град,+ градът на неговия баща. И вместо него започна да царува неговият син Ровоам.+

Бележки под линия

Виж Би 22:24, бел. под линия.
Виж 2Ца 5:9, бел. под линия.