3 Царе 10:1-29

10  Царицата на Сава+ чу за славата на Соломон, която той беше придобил благодарение на името на Йехова.+ Затова тя дойде да го изпита с трудни въпроси*.+  И дойде в Йерусалим с огромна свита+ и с камили,+ които бяха натоварени с балсамово масло,+ с голямо количество злато и със скъпоценни камъни. И като дойде при Соломон, започна да разговаря с него за всичко, което беше в сърцето ѝ.+  А Соломон ѝ обясни всичко, за което тя го попита.+ Нямаше въпрос, на който царят да не може да ѝ отговори.+  Когато савската царица видя цялата мъдрост на Соломон+ и дома, който той беше построил,+  а също и храната на неговата трапеза+ и как седят служителите му на трапезата, как слугите му прислужват на трапезата и как са облечени, какви напитки има+ и какви приноси за изгаряне той принася в дома на Йехова, в нея не остана дух.+  Затова тя каза на царя: „Вярно е онова, което чух в своята страна за делата ти и за мъдростта ти.+  Но не вярвах на тези думи, докато не дойдох и не видях всичко това с очите си. И ето, дори и половината не ми бяха казали!+ С мъдростта и благополучието си ти надминаваш всичко, което чух за тебе.+  Щастливи са хората ти!+ Щастливи+ са служителите ти, които винаги стоят пред тебе и слушат мъдростта ти!+  Нека бъде благословен Йехова, твоят Бог,+ който прояви благоволение+ към тебе и те постави на престола на Израил!+ Поради своята вечна любов към Израил+ Йехова те постави за цар,+ за да съдиш праведно+ и справедливо.“+ 10  След това тя даде+ на царя сто и двайсет таланта злато,+ огромно количество балсамово масло+ и скъпоценни камъни. Никога вече не беше донасяно толкова много балсамово масло, колкото савската царица подари на цар Соломон. 11  Корабите+ на Хирам, които докарваха злато от Офир,+ докарваха от Офир и голямо количество трупи от алгумово дърво,+ както и скъпоценни камъни.+ 12  И царят направи от алгумово дърво опори за дома на Йехова+ и за царския дворец, а също и арфи+ и други струнни+ инструменти за певците. Никога не са били донасяни толкова много трупи от алгумово дърво, нито са били виждани толкова много и до днес. 13  И цар Соломон даде на савската царица всичко, което тя поиска и за което го помоли, без да се смята онова, което той, цар Соломон, ѝ даде с щедрата си ръка.+ Тогава тя си отиде и заедно със служителите си се върна в своята страна.+ 14  Златото,+ което Соломон получаваше всяка година, тежеше шестстотин шейсет и шест таланта*,+ 15  освен приходите, които получаваше от пътуващите и от другите търговци, а също и от всички арабски+ царе+ и от управителите на земята. 16  Цар Соломон направи двеста големи щита от златна сплав+ (всеки голям щит той обкова с шестстотин сикъла злато)+ 17  и триста малки щита от златна сплав (всеки малък щит той обкова с три мини* злато).+ После царят ги постави в къщата, наречена Ливанска гора.+ 18  След това царят направи голям престол+ от слонова кост+ и го обкова с чисто злато.+ 19  До престола водеха шест стъпала, а от задната страна над престола имаше балдахин като свод. От едната и от другата страна на мястото за сядане имаше облегалки за ръцете,+ а до тях стояха два лъва.+ 20  И на шестте стъпала от едната страна и от другата страна стояха дванайсет лъва. Подобно нещо не беше правено в нито едно друго царство.+ 21  Всички съдове за пиене на цар Соломон бяха от злато и всички съдове в къщата Ливанска гора+ бяха от чисто злато.+ Нямаше нищо от сребро, понеже в дните на Соломон то не се смяташе за ценно. 22  Царят имаше тарсийски кораби+ в морето, които плаваха заедно с корабите на Хирам. Всяка трета година тарсийските кораби идваха, натоварени със злато,+ сребро, слонова кост,+ маймуни и пауни. 23  Така че по богатство+ и мъдрост+ цар Соломон превъзхождаше всички други земни царе. 24  И всички хора по земята* искаха да видят Соломон, за да чуят неговата мъдрост, която Бог беше вложил в сърцето му.+ 25  И всяка година+ всеки донасяше своя дар+ — сребърни+ предмети, златни предмети, дрехи, оръжия,+ балсамово масло, коне и мулета.+ 26  И Соломон събираше все повече колесници и бойни коне*. Той имаше хиляда и четиристотин колесници и дванайсет хиляди бойни коня,+ които държеше в градовете за колесници и при себе си в Йерусалим.+ 27  И царят събра в Йерусалим толкова много сребро, че то беше като камъните,+ а кедрите бяха като сикоморовите дървета в Шефела*, толкова много бяха.+ 28  Конете, които имаше Соломон, бяха доставяни от Египет и царските търговци ги купуваха на стада за определена цена.+ 29  Една колесница, доставена от Египет, струваше шестстотин сикъла сребро, а един кон — сто и петдесет сикъла. Царските търговци доставяха коне и за всички хетски+ и сирийски царе.

Бележки под линия

Или: „с гатанки“.
Около 23 т. Виж Приложение № 16.
Една мина е равна на 570 г.
Буквално: „цялата земя“, като глаголът е в множествено число.
Или: „конници“.
Или: „в низината“.