3 Царе 1:1-53

1  Цар Давид беше стар+ и в напреднала възраст. И макар че го покриваха с много дрехи, той не можеше да се стопли.  Затова неговите служители му казаха: „Нека да потърсят момиче за нашия господар, царят, девица,+ която да прислужва+ на царя и да се грижи за него.+ Тя ще лежи на гърдите ти,+ и нашият господар, царят, ще се стопли.“+  Тогава тръгнаха да търсят хубава девойка из цялата земя на Израил и накрая намериха сунамката+ Ависага,+ и я доведоха при царя.  А девойката беше изключително красива.+ Тя се грижеше за царя и му прислужваше, но царят нямаше сексуални отношения с нея.  Междувременно Адония,+ синът на Агита,+ започна да се надига+ и да казва: „Аз ще бъда цар!“+ И той се сдоби с колесница, конници, както и петдесет мъже, които да бягат пред него като негова стража.+  А баща му не искаше да нарани чувствата му и никога не му каза: „Защо постъпваш така?“+ Освен това той беше много красив,+ а майка му го беше родила след Авесалом.  И Адония+ се обедини с Йоав, синът на Саруя, и със свещеника Авиатар,+ които застанаха на негова страна и му предложиха помощ.  А свещеникът Садок+ и Ванаия,+ синът на Йодай, както и пророк Натан,+ Семей+ и Рей, а също и силните мъже,+ които принадлежаха на Давид, не се присъединиха+ към Адония.  По–късно при камъка Зоелет, който е до Ен–рогил,+ Адония принесе в жертва+ овце, говеда и угоени телета и покани всичките си братя, синовете на царя,+ и всичките юдеи, които бяха служители на царя. 10  Но не покани пророк Натан, нито Ванаия, нито силните мъже на Давид, нито брат си Соломон. 11  Тогава Натан+ каза на Витсавее,+ майката на Соломон:+ „Не си ли чула, че Адония, синът на Агита,+ е станал цар? А нашият господар Давид не знае нищо за това. 12  Затова сега ела и ми позволи да ти дам важен съвет.+ И избави душата си, както и душата на своя син Соломон.+ 13  Отиди при цар Давид и му кажи: ‘Господарю мой, царю, нима ти не се закле на своята робиня, като каза „Твоят син Соломон ще бъде цар след мене и той ще седи на престола ми“?+ Защо тогава Адония е станал цар?’ 14  И ето, докато ти още говориш там с царя, ще дойда и аз след тебе и ще потвърдя думите ти.“+ 15  И Витсавее отиде при царя в неговата стая.+ Царят беше много стар+ и сунамката Ависага+ му прислужваше. 16  И Витсавее се поклони, като падна по очи+ пред царя. А царят я попита: „Каква е молбата ти?“+ 17  Тогава тя му каза: „Господарю+ мой, ти се закле на своята робиня пред Йехова, твоят Бог: ‘Твоят син Соломон ще бъде цар след мене и той ще седи на моя престол.’+ 18  Но ето, сега Адония+ е станал цар, а моят господар, царят, не знае нищо за това.+ 19  И той е принесъл в жертва много бикове, угоени телета и овце, и е поканил всичките синове на царя,+ свещеника Авиатар+ и Йоав,+ военачалникът на войската, но служителя ти Соломон не е поканил.+ 20  И сега, господарю мой, царю, към тебе гледат очите+ на всички израилтяни, за да им кажеш кой ще седи на престола на моя господар, царят, след него.+ 21  Иначе ще стане така, че когато господарят ми, царят, заспи в смъртта при своите прадеди,+ аз и моят син Соломон ще бъдем смятани за престъпници.“ 22  И ето, докато тя още говореше с царя, дойде пророк Натан.+ 23  И незабавно известиха на царя: „Пророк Натан е тук!“ И той дойде при царя и се поклони пред него, като падна по очи.+ 24  После Натан каза: „Господарю мой, царю, нима ти си казал ‘Адония ще бъде цар след мене и той ще седи на моя престол’?+ 25  Защото днес той отиде да принесе в жертва+ много бикове, угоени телета и овце, и покани всичките синове на царя, военачалниците и свещеника Авиатар.+ И ето, те ядат и пият с него, и казват: ‘Да живее цар Адония!’+ 26  Но той не покани нито мене, твоят служител, нито свещеника Садок,+ нито Ванаия,+ синът на Йодай, нито служителя ти Соломон.+ 27  Ако това е било наредено от моя господар, царят, тогава ти не си известил на своя служител+ кой ще седи на престола на моя господар, царят, след него.“ 28  Тогава цар Давид каза: „Извикайте ми Витсавее.“+ И тя дойде и застана пред царя. 29  А царят се закле+ с думите: „Както е сигурно, че е жив Йехова,+ който избави+ душата ми+ от всички беди,+ 30  да, както ти се заклех пред Йехова, Богът на Израил, като казах ‘Твоят син Соломон ще бъде цар след мене и той ще седи на моя престол вместо мене’, така ще направя днес.“+ 31  Тогава Витсавее се поклони пред царя, като падна по очи,+ и каза: „Да живее господарят ми, цар Давид, до безпределни времена!“+ 32  Тогава цар Давид нареди: „Повикайте ми свещеника Садок,+ пророк Натан и Ванаия,+ синът на Йодай!“ И те дойдоха при царя. 33  И царят им каза: „Вземете със себе си служителите+ на своя господар, качете сина ми Соломон на моето муле+ и го заведете долу в Гион.+ 34  И нека там свещеникът Садок и пророк Натан го помажат+ за цар над Израил. И надуйте рога+ и кажете: ‘Да живее цар Соломон!’+ 35  И ще тръгнете след него, а той ще дойде и ще седне на моя престол. И той ще бъде цар вместо мене и него ще поставя за водач на Израил и на Юда.“ 36  Тогава Ванаия, синът на Йодай, отговори на царя с думите: „Амин!*+ И нека Йехова, Богът на моя господар, царят, потвърди това.+ 37  Както Йехова беше с моя господар, царят,+ така нека бъде и със Соломон,+ и нека направи престола му по–велик+ от престола на моя господар, цар Давид.“ 38  И свещеникът Садок,+ пророк Натан+ и Ванаия,+ синът на Йодай, както и херетците+ и фелетците,+ отидоха и качиха Соломон на мулето на цар Давид+ и го доведоха в Гион.+ 39  И свещеникът Садок взе от шатъра+ рога с маслото+ и помаза+ Соломон. После надуха рог и целият народ започна да вика: „Да живее цар Соломон!“+ 40  След това целият народ тръгна след Соломон. И хората свиреха на флейти,+ радваха се много и ликуваха,+ така че земята+ се тресеше от викането им. 41  А Адония и всички поканени, които бяха с него, чуха това точно когато бяха свършили да ядат.+ И щом чу звука на рога, Йоав веднага попита: „Какъв е този шум и това вълнение+ в града?“ 42  Докато той още говореше, ето, дойде Йонатан,+ синът на свещеника Авиатар. Тогава Адония каза: „Ела, понеже си достоен мъж и носиш добра вест!“+ 43  Но Йонатан в отговор каза на Адония: „Не нося добра вест! Нашият господар, цар Давид, направи Соломон цар.+ 44  И царят изпрати с него свещеника Садок, пророк Натан и Ванаия, синът на Йодай, както и херетците и фелетците, и те го качиха на мулето на царя.+ 45  И свещеникът Садок и пророк Натан го помазаха за цар+ в Гион. После тръгнаха оттам с голяма радост и в града настъпи вълнение. Този шум чухте вие.+ 46  Освен това Соломон вече седна на царския престол.+ 47  А и служителите на царя дойдоха да пожелаят добро на нашия господар, цар Давид, казвайки: ‘Нека твоят Бог прослави името на Соломон повече от твоето име и нека направи престола му по–велик от твоя престол!’+ Тогава, като беше на леглото си, царят се поклони.+ 48  И царят каза още: ‘Благословен+ да бъде Йехова, Богът на Израил, който днес определи онзи, който ще седи на моя престол, и аз виждам това с очите си!’“+ 49  Тогава всички поканени, които бяха с Адония, започнаха да треперят от страх. И станаха и си отидоха, всеки по своя път.+ 50  И Адония се страхуваше от Соломон. Затова стана и отиде да се хване за роговете на олтара.+ 51  И известиха на Соломон: „Ето, Адония се уплаши от цар Соломон и се държи за роговете на олтара, като казва: ‘Нека цар Соломон първо ми се закълне, че няма да убие служителя си с меч.’“ 52  А Соломон каза: „Ако се окаже достоен мъж, нито един косъм+ от главата му няма да падне на земята. Но ако се намери в него нещо зло,+ той ще умре.“+ 53  И цар Соломон изпрати хора да го отведат от олтара. И той дойде и се поклони на цар Соломон, а Соломон му каза: „Върви си вкъщи.“+

Бележки под линия

Думата „амин“ (на еврейски: „амѐн“) означава „нека бъде така“.