2 Царе 3:1-39

3  Войната между дома на Саул и дома на Давид продължи още дълго време.+ Давид ставаше все по–силен,+ а домът на Саул все повече губеше сила.+  И на Давид му се родиха синове+ в Хеврон.+ Първородният му син беше Амнон,+ роден от Ахиноам+ от Йезраел,  вторият беше Хилеав*,+ роден от Авигея,+ жената на Навал, от Кармил, третият беше Авесалом,+ синът на Мааха, дъщерята на Талмай,+ царят на Гесур,  четвъртият беше Адония,+ синът на Агита,+ петият беше Сефатия,+ синът на Авитала,  а шестият беше Итраам,+ роден от Егла, Давидовата жена. Това са синовете на Давид, които му се родиха в Хеврон.  И докато продължаваше войната между дома на Саул и дома на Давид, Авенир+ все повече засилваше влиянието си в дома на Саул.  А Саул имаше наложница*, която се казваше Рицпа,+ дъщерята на Аия.+ Един ден Исвостей+ попита Авенир: „Защо легна с наложницата+ на моя баща?“  Тогава Авенир се разгневи+ много от думите на Исвостей и му каза: „Да не би да съм кучешка+ глава от Юда? Аз съм предан* спрямо дома на баща ти Саул, спрямо братята му и близките му приятели, и не допуснах да бъдеш предаден в ръцете на Давид, а ти сега ме обвиняваш в грях заради една жена!  Нека Бог причини на Авенир това и това и да добави още към него*,+ ако не постъпя спрямо Давид съгласно онова, за което Йехова му се закле+ — 10  царството да бъде отнето от дома на Саул и престолът на Давид да бъде утвърден над Израил и над Юда, от Дан до Вирсавее!“+ 11  И Исвостей не каза нито дума повече на Авенир, защото се страхуваше от него.+ 12  И Авенир незабавно изпрати пратеници до Давид, като му каза: „Чия е тази земя?“ И каза още: „Сключи договор с мене, и ето, моята ръка ще бъде с тебе и ще обърна целия Израил на твоя страна!“+ 13  А той му отговори: „Добре, ще сключа договор с тебе. Само едно нещо искам от тебе — не идвай пред мене,+ ако не доведеш със себе си Михала,+ дъщерята на Саул, когато дойдеш да видиш лицето ми.“ 14  Освен това Давид изпрати пратеници до Исвостей,+ синът на Саул, и му каза: „Върни ми моята жена Михала, която взех срещу крайната плът+ от сто филистимци.“ 15  И Исвостей изпрати хора и я взе от мъжа ѝ Фалтиил*,+ синът на Лаис. 16  А мъжът ѝ тръгна с нея. И плачеше и вървеше след нея чак до Ваурим.+ Тогава Авенир му каза: „Хайде, върни се!“ И той се върна. 17  Междувременно Авенир беше изпратил известие до старейшините на Израил, за да им каже: „И по–рано+ вие искахте да поставите Давид за свой цар. 18  Направете това сега, защото Йехова каза на Давид: ‘Чрез ръката на Давид,+ моят служител, ще избавя народа си Израил от ръцете на филистимците и от ръцете на всичките му врагове.’“ 19  Авенир говореше и на вениаминците,+ а след това отиде в Хеврон, за да каже на Давид всичко, което Израил и целият дом на Вениамин искаха. 20  Когато Авенир дойде заедно с двайсет мъже при Давид в Хеврон, Давид приготви угощение+ за Авенир и за мъжете, които бяха с него. 21  Тогава Авенир каза на Давид: „Позволи ми да стана, да отида и да събера целия Израил около своя господар, царят, за да сключи народът договор с тебе! И ти ще царуваш над всичко, което желае душата ти.“+ И Давид пусна Авенир да върви и той тръгна по пътя си с мир.+ 22  И ето, служителите на Давид заедно с Йоав се връщаха от военен поход и носеха със себе си богата плячка.+ А Авенир не беше вече при Давид в Хеврон, защото Давид го беше пуснал да си върви с мир. 23  Когато Йоав+ дойде заедно с цялата войска, която беше с него, известиха на Йоав: „Авенир,+ синът на Нир,+ беше при царя и царят го пусна да си върви с мир.“ 24  Тогава Йоав дойде при царя и каза: „Какво си направил?+ Ето, Авенир е бил при тебе! Защо си го пуснал да си върви с мир? 25  Добре знаеш какъв е Авенир, синът на Нир, че е дошъл при тебе, за да те измами и да разбере какви са твоите постъпки+ и всичко, което вършиш.“+ 26  И Йоав си тръгна от Давид и изпрати хора след Авенир, които го върнаха+ от кладенеца* Сира. Но Давид не знаеше нищо за това. 27  Когато Авенир се върна в Хеврон,+ Йоав го отведе настрани, вътре в градската порта, за да разговаря с него насаме.+ Но там Йоав заби меч в корема му,+ така че той умря поради кръвта на неговия брат Асаил.+ 28  Когато по–късно чу за това, Давид каза: „Аз и моето царство сме невинни в очите на Йехова до безпределни времена и не носим кръвна вина+ за Авенир, синът на Нир. 29  Вината нека падне върху главата+ на Йоав и върху целия дом на баща му. И нека от дома на Йоав+ не липсва мъж, който има болестно течение,+ който е прокажен,+ или мъж, който работи на вретено,+ който погива от меч или който остава без хляб!“+ 30  Така Йоав и Ависей,+ неговият брат, убиха Авенир,+ защото той беше убил техния брат Асаил в битката при Гаваон.+ 31  Тогава Давид каза на Йоав и на всички хора, които бяха с него: „Раздерете дрехите си,+ препашете се с вретище+ и жалейте за Авенир!“ И цар Давид тръгна след носилката. 32  Когато погребаха Авенир в Хеврон, царят заплака с глас над гроба на Авенир, и целият народ плачеше.+ 33  И царят оплакваше Авенир с думите:„Нима Авенир трябваше да умре, както умира един безразсъден+ човек? 34  Ръцете ти не бяха вързани+и краката ти не бяха в медни окови.+Ти падна, както пада човек пред синовете на неправедността.“+Тогава целият народ заплака+ за него още по–силно. 35  И още на същия ден целият народ дойде при Давид и искаха да му дадат хляб,+ за да се утеши, но Давид се закле с думите: „Нека Бог ми причини това и това и да добави още към него,+ ако преди да залезе слънцето,+ вкуся хляб или каквото и да било друго нещо!“ 36  И целият народ чу това и то беше добро в очите на хората. Както всичко, което царят правеше, и това беше добро в очите на всички хора.+ 37  В този ден всички хора на Давид, както и целият Израил, разбраха, че царят не беше наредил да убият Авенир, синът на Нир.+ 38  И царят каза на служителите си: „Не знаете ли, че днес в Израил загина княз и велик човек?+ 39  Но аз сега съм още слаб, макар и помазан+ за цар, а тези мъже, синовете на Саруя,+ са много сурови хора за мене.+ Нека Йехова плати на онзи, който върши зло, според неговите зли дела!“+

Бележки под линия

В 1Ле 3:1 е Даниил.
Виж Би 22:24, бел. под линия.
Или: „проявявам лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Израз, използван при даването на клетва.
В 1Ца 25:44 е Фалти.
Или: „цистерната“.